Jan Anders Søyland ledet blant annet den årlige båtmessen "Dra til sjøs" i 20 år.
Jan Anders Søyland ledet blant annet den årlige båtmessen "Dra til sjøs" i 20 år.

Jan Anders Søyland til minne

09.06.2020

Det var med sorg vi mottok meldingen om Jan Anders Søylands bortgang.
Med ham mistet vi en av fanebærerne i det bergenske næringsliv, og en fin representant for den viktige familiebedriftskulturen som Bergen er kjent for.

Det viktigste i livsverket hans, var innsatsen i familiebedriften Sabb Motorfabrikk, som han ledet i årene 1973 – 1998. Bedriften utviklet seg til å produsere den mest solgte fiskerimotor, og ble også ledende innen livbåtmotorer. Sabb motoren hadde stor merkevarekjennskap langs kysten – og fortjente betegnelsen «kjendisen på Laksevåg». Jan Anders’ lederstil var å «ta pulsen på bedriften» ved direkte nærvær og dialog. Sabb Motor AS er nå en del av Frydenbø-gruppen.

Jan Anders delte raust sitt engasjement også utenfor bedriften. Dette fikk bl.a Bergens Haandværks- og Industriforening glede av gjennom Jan Anders styreverv, der han var formann i perioden 1980 – 1982. Etter at Haandværks- og Industriforeningen gikk inn i fusjon med Bergens Handelsforening og Bergen Handelskammer til Bergen Næringsråd, og skulle feire 150 års jubileum i 1995, ble Jan Anders igjen kalt på. Han fikk en ny «vår» som medlem av Jubileumskomiteen, først som en effektiv «finansminister» som bidro til å finansiere et vell av aktiviteter, og deretter var han i sitt ess som «teaterdirektør» for de tre første forestillingene for Bergen Næringsråd – av «Jeppe på Bjerget» i Det Nye Komidieteater på Ricks.

For denne innsatsen mottok Jan Anders Søyland Bergen Næringsråds Hederstegn – som er å regne som Æresmedlemskap. Engasjementet sluttet ikke med det. Han var med å starte den årlige båtmessen «Dra til sjøs» i 1995, som han ledet i over 20 år. Vi er mange som takker for at vi har fått del i Jan Anders fine og rause engasjement, bygget på kvalifisert kunnskap.

Takk for alt du fikk gjort til Fellesskapets Beste. Vi lyser fred over minnet etter Jan Anders Søyland.

Venner i Bergen Næringsråd
Marit Warncke og Helge S. Dyrnes