Erik Samsonsen vant kåringen Årets ledertalent i 2019. Han leder Ateas Bergenskontor.
Erik Samsonsen vant kåringen Årets ledertalent i 2019. Han leder Ateas Bergenskontor.

Hvem er Bergensregionens unge ledertalent 2020?

25.06.2020

Over noen måneder har vi stått i en ytterst krevende situasjon der godt lederskap har vært avgjørende. Vi ønsker å finne ledertalenter som har utgjort en forskjell. Adecco Norge og Bergen Næringsråd vil for tredje gang bidra med å løfte frem og synliggjøre regionens unge, ambisiøse og prestasjonssterke ledertalenter.

De nominerte kandidatene vurderes gjennom en grundig lederutvelgesprosses, herav strukturerte intervju, bruk av testverktøy for lederutvelgelse, egne presentasjoner, fageksperter i ledelse og til slutt en jurybedømmelse. I ledertalentkåringen vil det være et finaleheat som synliggjøres i forkant av Ledelseskonferansen. Vinner av årets ledertalent kåres på konferansen 1. oktober.

Nå kan du nominere kandidater som fortjener prisen som Årets ledertalent. Nominasjonsfrist er 31. august.
Når du nominerer må det føres opp to referanser, hvorav den ene må være den nominertes nåværende arbeidsgiver. 

NOMINER DIN KANDIDAT

Kriterier
- Lederen må være under 38 år
- Lederen vurderes etter kompleksitet i lederoppgave og personalansvar (dok ikke et krav)
- Meget gode prestasjoner over tid innen: verdiskaping, innovasjon, omdømme, økonomi, samfunnsansvar/etikk, og bidrag til regionen.

Ledelseskonferansen skal etter planen avholdes 1.oktober. Grunnet koronapandemien besluttes møteform i løpet av august. Vi ønsker å arrangere med fysisk oppmøte, men vil forholde oss til det råd myndigheter gir. 

Juryen som skal vurdere kandidatene består av:
Linn Magnussen Lillefosse, Head of Construction & Industry Vestland i Adecco - juryleder
Gard Kvalheim, adm. direktør, LAB AS
Silje Ulla-Zahl, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Frydenbø AS
Silje-Marie Wegner Lønning, advokat og manager i Deloitte
Inge Ådland, regiondirektør i EVRY
Atle Tidemann, rådgiver i Bergen Næringsråd


Tidligere vinnere:
2019 - Erik Samsonsen, leder Ateas Bergenskontor (se omtale)
2018 - Ingrid von Streng Velken, konserndirektør for Innovasjon og Utvikling, BKK (se omtale)