Cecilie Sælen er leder for ressursgruppe Energi i Bergen Næringsråd, og partner i Idevekst Energi.
Cecilie Sælen er leder for ressursgruppe Energi i Bergen Næringsråd, og partner i Idevekst Energi.

Etterlyser tydeligere mål for hydrogensatsing

26.06.2020

Regjeringens hydrogenstrategi ble presentert 3. juni. Bergen Næringsråds ressursgruppe Energi har gått igjennom strategien og er bekymret for at Norge taper terreng til andre europeiske land.

Hydrogen er en energibærer som Norge har et særlige fortrinn til å bli ledende innen. Norske bedrifter og teknologimiljøer jobber med prosjekter som vil skape verdier og nye grønne arbeidsplasser. Hydrogen er særlig aktuell å bruke i maritim sektor, tungtransport og industrielle prosesser. I tillegg til batterier og biodrivstoff, er hydrogen en løsning som vi trenger mye av for å realisere klimamålene.

- Vestlandet har noen av landets sterkeste miljøer for utvikling og bruk av hydrogen. Derfor er vi veldig positive til at strategien kommer nå. Men myndighetene må sette seg klare og tydelige ambisjoner for å skape nye jobber basert på hydrogen, slik som EU har gjort, sier leder for Bergen Næringsråds ressursgruppe Energi, Cecilie Sælen, som også er partner i Idevekst Energi.

Ressursgruppe Energi har sendt et notat til regjeringen der de kommer med en klar oppfordring om tydeligere mål og bedre rammebetingelser for kommersialisering av hydrogen.

Her er noen av innspillene:

  • Et av de mest effektive virkemiddelene til å skape norsk konkurransekraft innen hydrogen er krav til nullutslipp i offentlige ferge- og hurtigbåtanbud. Da må det enda tydeligere mål fra regjeringen og øremerkes midler til dette.

  • Havvind har et stort potensial til å produsere hydrogen, men dette er ikke nevnt i hydrogenstrategien, til tross for at det er flere prosjekter under arbeid.

  • Risikokapital er helt nødvendig for å skape et marked for produksjon og bruk av hydrogen. Regjeringen har tildelt Enova en stor ekstrabevilgning som en del av en grønn omstillingspakke, men per i dag så støtter de ikke hele verdikjeden til hydrogen. Mandatet til Enova må tydeliggjøres.

Les notatet her.

Ressursgruppe Energi vil fortsette med å komme med innspill til handlingsplanene og det videre arbeidet.