Bergen Næringsråd er et spennende sted å jobbe!
Bergen Næringsråd er et spennende sted å jobbe!

Bergen Næringsråd søker trainee

30.06.2020

Vi søker en medarbeider som skal jobbe med Bergen Næringsråds pågående prosjekter innen kompetanse, omstilling og utdanning. Traineen vil få særlig ansvar for prosjektet Energilandet, og være en viktig del av teamet rundt Bergen Opportunity. 

Øygarden kommune søker trainee innen organisajson og digitalisering. Søk stillingen i Øygarden her

Som ansatt i Bergen Næringsråd må du også påregne arbeid med å utforme møter og aktiviteter innen relevante fagfelt. En trainee hos oss vil inkluderes i næringspolitisk arbeid i samarbeid med våre ressursgrupper, særlig relevant er ressursgruppe energi og ressursgruppen for mangfold og inkludering.

Energilandet skal gi elever på ungdomstrinnet økt kunnskap om global oppvarming, energibransjens rolle og behovet for fornybare løsninger. Som prosjektmedarbeider har du ansvar for å koordinere skolebesøk, sikre kvalitet og god gjennomføring av utdanningsprogrammet, utføre internt og eksternt kommunikasjonsarbeid og rapportere til prosjekteiere.

Bergen Opportunity er et mentorprogram for innvandrere. Her vil du bidra i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.

SØK STILLINGEN i BERGEN NÆRINGSRÅD HER!

Har du mindre enn tre års arbeidserfaring eller blir ferdig med bachelor- eller mastergrad i 2020 kan du søke stilling gjennom et av Norges mest attraktive traineeprogram, Trainee Vest. En traineestilling vil by på nettverk i næringslivet, ny kompetanse og morsomme opplevelser gjennom året. Med traineestillingene følger utviklingsprogrammet til Trainee Vest. Programmet er faglig ambisiøst og skal tilby kompetanse utover det som er tilegnet i heltidsstudier.


Beskrivelse av arbeidsoppgaver

 • Praktisk tilrettelegging av skolebesøk i prosjektet Energilandet og deltakelse i gjennomføring

 • Tilstedeværelse i ressursgruppemøter, møteforberedelser og referatskriving

 • Publisering av nettsaker

 • Søke prosjektmidler

 • Veiledning og oppfølging av rollemodeller i prosjektet energilandet

 • Bistå i gjennomføring i mentorprogrammet Bergen Opportunity

 • Oppgaver knyttet til arrangementer i Bergen Næringsråd og annet næringspolitisk arbeid.


Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på masternivå, evt. bachelornivå med relevant arbeidserfaring, gjerne innen samfunnsvitenskap.

 • Erfaring med pedagogisk arbeid og undervisning vil være en fordel

 • Flerkulturell kompetanse

 • Kunnskap om prosjektarbeid og sterk interesse for å skape resultater til det beste for vår region

 • Interesse for organisasjonsarbeid/politikk og næringsutvikling

 • God kunnskap om IKT og kjennskap til bruk av sosiale medier

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk


Personlige egenskaper

 • Du er kreativ og nytenkende

 • Du er en god relasjonsbygger som kan jobbe tverrfaglig

 • Du har evne til å se løsninger og muligheter

 • Du er selvstendig med høy gjennomføringsevne

 • Du må trives i et hektisk miljø


Vi tilbyr:

 • Gode utviklingsmuligheter

 • Faglig godt miljø

 • Utviklingsprogram gjennom Trainee Vest

 • Medlemskap i vårt nettverk for unge i næringslivet Bergen UP