- Vestlandet trenger mer

13.05.2020

- Revidert nasjonalbudsjett inneholder mye bra, men på Vestlandet må vi nå sikre kompetansen som skal skape nye, bærekraftige arbeidsplasser. Derfor trengs det flere tiltak rettet mot offshore og maritim leverandørindustri, sier Marit Warncke.

Regjeringen la i går frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Direktøren i Bergen Næringsråd er glad for at ekstraordinære regler for permitteringer og dagpenger videreføres, i første omgang ut oktober, men fritak for lønnsplikt bør snarest utvides til 52 uker. Shippingmiljøene varsler oppsigelser om det ikke skjer.

Vestlandets særlige utfordringer må møtes på en mer offensiv måte når regjeringen legger frem en ny tiltakspakke for næringslivet i slutten av måneden.

- Vi ser at offshore og maritim leverandørindustri har store problemer. Mange arbeidsplasser står i fare, de aller fleste av disse på Vestlandet. Regjeringen må komme med tiltak som ivaretar disse og som gir muligheter for å ferdigstille igangsatte oppdrag. Det viktigste er kanskje at myndighetene bestiller flere varer og tjenester, slik at aktiviteten kommer i gang igjen, mener Warncke.

Revidert nasjonalbudsjett peker mot et grønt skifte. Mye av kompetansen i offshore-næringer er helt nødvendig for å lykkes med denne omstillingen.
- Lagring og fangst av karbon (CCS), havvind og grønn skipsfart er tre stikkord her, og vi forventer mer av regjeringen. Koronakrisen er, selv med alle problemene den medfører, en anledning til å komme raskere i gang med omstillingen til et utslippsfritt samfunn, mener Marit Warncke.

Bergen Næringsråd ber også om at lærlingtilskuddet øker, slik at det skapes nye læreplasser og muligheter for fullført læretid for dem som er i gang. Formuesskatten på arbeidende kapital må fjernes, for å sikre økt verdiskaping og arbeidsplasser i våre mange private bedrifter.