Fylkesvaraordfører Natalia Golis, ildsjel og frivilling Kenneth Bruvik og prosjektleder for #Plastsmart i Bergen Næringsråd Elisabeth Skage.
Fylkesvaraordfører Natalia Golis, ildsjel og frivilling Kenneth Bruvik og prosjektleder for #Plastsmart i Bergen Næringsråd Elisabeth Skage.

Vestland skal bli #Plastsmart

27.05.2020

- Vi må dele kunnskap og erfaringer om tiltak og få de gode løsningene til å skalere. Vestland kan ikke bli plastfri.
Men Vestland skal bli #Plastsmart, sier prosjektleder Elisabeth Skage i Bergen Næringsråd.

Når man har beveget seg på en liten kvadratmeter på en strand i en time og det fremdeles ikke er fritt for plastsøppel, så får man en veldig vilje til å løse problemet. Derfor arrangerte #Plastsmart i samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd og Vestland fylkeskommune strandrydding onsdag 27. mai, selv om prosjektet i utgangspunktet skal bidra til at det iverksettes tiltak før plasten kommer på avveie. Og de gode løsningene utvikles når man samarbeider – næringsliv, forskning, forvaltning, akademia og organisasjoner. #Plastsmart skal legge til rette for et slikt samarbeid.
 
Det var mange som satte pris på en anledning til å møtes, og dagen var fylt med gode nyheter og initiativ:

  • Prosjektleder Elisabeth Skage i #Plastsmart oppfordret til å bli #Plastsmart partner. Det er et initiativ for å identifisere og iverksette tiltak i egen virksomhet. Det er gjennomførbart og det virker!

  • Fylkesvaraordfører presenterte ambisiøse mål i Vestland Fylkeskommune sin plaststrategi

  • Siren Sundland i Sparebanken Vest delte egen opplevelse av å bade i en mikroplastsuppe og annonserte en stor tildeling til In The same Boat som skal rydde hele kysten sammen med Norges Miljøvernforbund

  • Forsker Marte Haave og Hans Kleivdal kommer til å sette Vestland på verdenskartet med NORCE sin etablering av North Atlantic - Micorplastics Center – også dette med støtte av Sparebanken Vest.

  • TV-aksjonen WWF fortalte om årets aksjon «Et hav av muligheter», som skal sette søkelys på problemstillingen med plast i havet og gir hundretusener bedre avfallssystemer.

 
Og med dette, og en rekke andre gode initiativ, har Vestland og #Plastsmart startet ferden mot målene om å
være internasjonalt ledende på kunnskap og kunnskapsformidling om plastforurensning.
 
Dagen ble dekket av BT og NRK