63 prosent av medlemsbedriftene sier de vil ha lønnstilskudd for å ta tilbake permitterte, viser Bergen Næringsråds siste undersøkelse.
63 prosent av medlemsbedriftene sier de vil ha lønnstilskudd for å ta tilbake permitterte, viser Bergen Næringsråds siste undersøkelse.

Medlemsundersøkelse: Næringslivet behøver flere krisetiltak

29.05.2020

Tiltakspakkene fra myndighetene holder bedriftene flytende og har hindret konkurser. Men ytterligere tiltak må til hvis vi skal unngå konkursras senere, viser en ny undersøkelse gjort blant Bergen Næringsråd sine medlemmer.

I undersøkelsen for mai svarer 36,2 prosent av bedriftslederne at koronakrise og oljeprisfall kan gi kritiske konsekvenser som permitteringer, oppsigelser eller fare for konkurs. I april mente 53,3 prosent det samme.

- Tiltakspakkene ser ut til å ha lettet den akutte situasjonen for en del bedrifter. Likevel viser undersøkelsen at det kan bli kritisk for hele 8 av 10 bedrifter hvis krisen skulle vedvare ut året. Situasjonen er altså fortsatt dramatisk for de fleste bedrifter, derfor trengs det flere målrettede tiltak advarer Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

64 prosent av bedriftene ønsker lønnstilskudd
Over 500 bedriftsledere har svart på undersøkelsen. De mener spesielt tre tiltak har vært klart viktigst i håndteringen av krisen:

  • Arbeidsgiverperioden ved sykemelding er redusert til tre dager.

  • Redusert arbeidsgiverperiode for betaling av omsorgspenger til tre dager.

  • Permittering med full lønn i 20 dager.

Likevel svarer 53 prosent av bedriftene at det trengs andre tiltak fra myndighetene for å unngå kritiske konsekvenser for driften. Lønnstilskudd nevnes som det viktigste tiltaket der 64 prosent ønsker en midlertidig ordning der staten betaler deler av lønnen til ansatte i istedenfor at de permitteres.

Næringsminister Iselin Nybø ble presentert resultatene fra undersøkelsen i Dagsrevyen 22. mai. I dag (fredag 29.05) legger regjeringen frem en ny krisepakke og foreslår blant annet å innføre lønnstilskudd for bedrifter.  

Bergen Næringsråd er glad for at ordningen nå ser ut til å innføres.

- For en del bedrifter er det dyrere å åpne opp enn å holde virksomheten stengt. Deler av utgiftene myndighetene bruker på permitteringer kunne heller brukes på å holde folk i arbeid og stimulere til gjenåpning av bedrifter og samfunnet. Lønnstilskudd vil også gi flere bedrifter mulighet til å sette i gang nødvending innovasjons- og omstillingsarbeid, sier Warncke.

Undersøkelsen er koordinert i samarbeid med de største næringsforeningene i landet gjennom Det norske handelskammerfobund.

Dette sier bedriftslederne
Her er noen av sitatene bedriftslederne har sendt inn i forbindelse med mai-undersøkelsen til Bergen Næringsråd:

«Tiltakene så langt treffer ikke bygg & anlegg, rent bortsett fra redusert arbeidsgiverperiode ved permittering og utsatt mva, treffer ingen tiltak oss så langt.»

«Kontantstøtteordningen gir INGEN mening for bedrifter i vekst! Det er helt irrelevant å måle vår bedrift opp mot omsetningen på samme tidspunkt i fjor. Da vil vi aldri kvalifisere, fordi omsetningen i år er høyere. Vi er rammet, men får ikke tilgang på støtteordningene.»

«Det er viktig at offentlige etater forserer og opprettholder aktivitet.»

«Tiltakspakker så langt har ikke truffet kulturinstitusjonene, så det er veldig lite som hjelper oss her.»

«Bedre med lønnskostnader fremfor permitteringer av ansatte»

«Det er uholdbart å sitte hjemme over tid, det skjer lite eller ingen nyutvikling. Det får Norge ikke i gang.»

«Håper politikerne nå bruker tiden til å legge kapitalressursene inn i tiltak som øker samfunnets verdiskapning og robusthet. vi har en mulighet til å stimulere men med fokus på fremtidens arbeidsplasser og bedrifter.»

«Næringslivet må presse på helsemyndighetene for å slippe mer opp og øke kapasitet på tekstmateriale inkl. immunitet!»