oto med tilatelse fra Equinor. Photographers: Jan Arne Wold, Øyvind Gravås, Roar Lindefjeld, Eva Sleire, Alan O’Neill Bo
oto med tilatelse fra Equinor. Photographers: Jan Arne Wold, Øyvind Gravås, Roar Lindefjeld, Eva Sleire, Alan O’Neill Bo

Fornybar er avgjørende for fremtidig verdiskapning

08.05.2020

De siste årene har flere oljeselskaper satt i gang ulike grønne prosjekter. Det gjelder både direkte investeringer i fornybar energi og tiltak for å redusere utslippene fra produksjonen. Disse prosjektene kan stoppe opp hvis ikke Stortinget sikrer gode rammevilkår, mener Bergen Næringsråd og dens ressursgruppe Energi.

Regjeringen skal snart legge frem en tiltakspakke for grønn omstilling. Dette er viktig for klima, etablering av ny industri og nye bærekraftige arbeidsplasser. Vestlandet har de sterkeste industriaktørene til å utvikle mange av disse prosjektene.

Dette er noen av våre innspill:

Industriutvikling innen flytende havvind
Regjeringen bør før sommeren starte arbeidet med en helhetlig strategi for norsk industriutvikling av flytende havvind med konkret mål om å bygge minst èn fullskala pilotpark i Norge.

Industriutvikling basert på hydrogen
Regjeringen bør sette av midler i til å støtte flere utviklingskontrakter i hurtigbåtanbud i fylkeskommunene, og gjennomføre en tilleggsutlysning av midlene høsten 2020. Skal vi nå utslippsmålene må hydrogen brukes i stor skala i maritim transport og industri.

Etablering av verdikjede for karbonfangst og -lagring
Regjeringen bør ta en investeringsbeslutning om fullskala CO2-demonstrasjonsprosjektet «Northern Light» til Equinor, Shell og Total. I tillegg bør det gis tilskudd til å utvikle CO2-fangstanlegg til forbrenningsanlegget til BIR i Bergen.

Les alle innspillene til den grønne omstillingspakken:
Flytende havvind 
Karbonfangst og -lagring (CCS) og hydrogen

Innspillene er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Energi

 

 

 

Johannes  Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 902 67 083