Byrådsleder Roger Valhammer (t.v) og byrådet er innstilt på å selge det nødvendige arealet mellom Bygarasjen og ADO Arena til Filip Rygg i Rexir og deres partnere EGD Property og Olav Thon Eiendom.
Byrådsleder Roger Valhammer (t.v) og byrådet er innstilt på å selge det nødvendige arealet mellom Bygarasjen og ADO Arena til Filip Rygg i Rexir og deres partnere EGD Property og Olav Thon Eiendom.

Byarena – nå eller aldri

29.05.2020

Det bør ikke ta mer enn to år å få på plass en ny reguleringsplan for Nygårdstangen. Det kan peke mot en åpningsfest for en byarena i 2025.

- Jeg våger ikke å gi noen løfter om når en byarena kan stå ferdig. Men jeg er veldig glad for at byrådet tror på prosjektet og vil selge tomten vi trenger til dette formålet, sier Filip Rygg.

Han er daglig leder i Rexir, som sammen med EGD Property og Olav Thon Eiendom vil bygge en byarena på Nygårdstangen. I går deltok han på BN Live, Bergen Næringsråds ukentlige tv-sending. Der var også Frank Nes, daglig leder i Bergen Live.
- Jeg snakket om en byarena i Bergen for første gang for 21 år siden. Det har vært noen skuffelser underveis, men det siste signalet fra byrådet er oppløftende, medgir konsertarrangøren nøkternt.

For tre år siden gikk Bergen kommune bredt ut og inviterte alle interesserte til å melde fra om de ville bygge en byarena. To lokaliteter kom gjennom nåløyet – Nygårdstangen og Kokstad. Nå står bare alternativet i Bergen sentrum tilbake, og byrådet er innstilt på å selge det nødvendige arealet mellom Bygarasjen og ADO Arena.
- Dette forutsetter at vi løser en del kompliserte utfordringer, og at vi blir enige om en ny reguleringsplan som ivaretar mest mulig av kvalitetene i planen som ble vedtatt så sent som i 2017, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

- En byarena skal være en internasjonal attraksjon. Men den skal bygges i navet av byens kollektive og trafikale knutepunkt og ikke minst fungere i forhold til sine omgivelser. (Trykk her for å se en video av Royal Arena i København - en inspirasjon for byarena i Bergen)

I september 2019 arrangerte Bergen Næringsråd et valgkampmøte, der samtlige partier - bortsett fra Rødt – lovet å arbeide aktivt for at en byarena i Bergen sentrum skal få byggestart innen 2023. Det gjorde også Bergen Høyre, men partiets gruppeleder i bystyret, Harald Victor Hove, er kritisk til byrådssaken fra byrådet.
- Det må blant annet gjøres langt tydeligere at dette skal være en stor arena med tilstrekkelig kapasitet, ikke en enkel flerbrukshall. Jeg savner konkrete avklaringer, og jeg håper vi kan bli enige om disse før bystyret behandler saken den 24. juni.

Planene inneholder flere elementer, i tillegg til en arena. Det skal bygges boliger, hotell, et nytt kinokompleks, kanskje også et nytt politihus.
- En byarena i seg selv kan aldri bli regningssvarende i en by på Bergens størrelse. Men totalitet gjør at dette blir mulig å realisere, sier Filip Rygg.
Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd, har vært engasjert i saken i mange år.
-En byarena vil få enormt stor betydning når den står ferdig. Det er også et stort byggeprosjekt som kan hjelpe oss ut av koronakrisen. Alt ligger til rette for at det nå settes fart på planene, sier Warncke, som lover å følge godt med frem mot bystyrets behandling den 24.juni.

BN Live-sendingen kan du se her

Dette er plassering og utforming man kan se for seg en byarena i Bergen kan ha på Nygårdstangen.