AI-senteret er operativt

28.05.2020

Norwegian Cognitive Center starter opp aktiviteten og inviterer selskaper til samarbeid om prosjekter innenfor kunstig intelligens.

Senteret har ambisjoner om å utvikle løsninger innen kunstig intelligens på høyt internasjonalt nivå. Gjennom samarbeid skal det bidra til forretningsutvikling basert på å koble kunnskapen i akademia, kompetansen i næringsklynger, næringsliv og teknologimiljøer, og ekspertisen hos globale plattformleverandører. Senteret har sitt utspring fra miljøer i Bergen, men vil samarbeide og inkludere andre kompetansemiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Norwegian Cognitive Center er et initiativ fra NCE Media, og er løftet sammen med Bergen Næringsråd, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation, NCE Finance Innovation, Proptech Innovation, NCE Maritime Cleantech, Norce, NORA og Bergen kommune. Andre partnere i senteret er VIS Innovation, Helse Vest, NHH og Høgskolen på Vestlandet. IBM er valgt som teknologipartner.

For å følge senteret kan du abonnere på Nyhetsbrev eller se aktiviteten på Facebook og LinkedIn.

Det aller første arrangementet til Norwegian Cognitive Center er 16. juni. Les mer og meld deg på he