Vil etablere dataspillklynge i Bergen

23.04.2020

Dataspillbransjen får 750 000 kroner fra kommunens krisepakke. Målet er å bli med i Innovasjon Norges «Arena»-program.

Tidlig i januar ble «Dataspillsenteret – norsk senter for spillutvikling» stiftet i Bergen, som en nasjonal bransjeforening for selskaper som driver innen dataspillteknologi. Denne uken innstilte bystyrets finansutvalg på å støtte foreningen med 750 000 kroner.

- Vi behøver bare se til våre nærmeste naboland for å skjønne at dataspillbransjen i Norge kan vokse seg mye større enn i dag. Selskapene sysselsetter alt fra programmerere og andre IT-folk til musikere, designere og tekstforfattere. Norge har gode muligheter for å ta igjen land som Sverige og Finland, sier daglig leder i Dataspillsenteret, Tallak Rundholt.

Ønsker bredt samarbeid
Rundholt understreker at den gode nyheten er fersk og at foreningens styre må se på hvordan prosjektet skal utvikles videre, men er tydelig på at de ønsker et bredt samarbeid.

- Et av målene er å styrke dataspillselskapenes evne til å få norske investorer med på laget. Det er en utfordring vi deler med flere andre næringer, så jeg håper på et samarbeid med musikkbransjen, filmbransjen og aktører som Virke og Bergen Næringsråd.

Nasjonale ambisjoner
Thomas Due Sivertsen fra bergensbaserte Turbo Tape Games er styreleder i Dataspillsenteret. Han har nasjonale ambisjoner for foreningen.

- Vårt mål er å bygge opp en bransjeforening som kan komplimentere det gode arbeidet Virke Produsentforeningen allerede gjør for det som fortsatt er en veldig fersk dataspillbransje i Norge. Vi vil særlig fokusere på det utenlandske markedet, siden nesten alle inntektene våre kommer fra eksport. Etableringen av en klynge i Innovasjon Norge-systemet vil være en viktig del av det arbeidet, sier Sivertsen.