Spleiseaksjon til sykehjemmene

29.04.2020

Bergen Næringsråd har tatt initiativ til en innsamlingsaksjon der pengene skal gå til kjøp av iPad på sykehjemmene i Bergen. Nettbrettene skal hjelpe beboere og pårørende til å holde kontakt med hverandre og redusere frykt og følelse av total isolasjon blant mange eldre.

Det er næringsrådets ressursgruppe Helse som har tatt initiativ til aksjonen. Ideen dukket opp etter et tips om at næringslivet i Sogn hadde rullet i gang en lignende innsamling.
– Vi tenkte at dette må vi klare å få til i Bergen også, sier næringspolitisk rådgiver Stig Ryland. Både privatpersoner og bedrifter kan bidra, og målet er å samle inn nok penger til at hver tiende beboer på sykehjemmene i Bergen skal ha tilgang på en iPad.

Eldre på sykehjemmene har det ekstra krevende nå under korona-krisen. De savner besøk av sine nærmeste. Hele samfunnet gjennomgår nå et stort digitalt løft, mens de som er mest isolert av oss alle, ikke får ta del i muligheten til å holde kontakt med sine nære og kjære.
– Det å se hverandre og snakke sammen via et nettbrett kan redusere opplevelsen av frykt og isolasjon hos de eldre. Vi ønsker å gi flere beboere og pårørende mulighet til å ha kontakt med hverandre, sier Kjerstin Fyllingen, adm. direktør for Haraldsplass Diakonale Sykehus og leder for ressursgruppe Helse. Hun oppfordrer alle som har mulighet til å bli med på dugnaden for å øke livskvaliteten for de eldre i disse tider. – Alle monner drar, understreker Fyllingen.

Her kan du lese mer om hvordan du kan støtte

Cannot implicitly convert type 'Umbraco.Core.Dynamics.DynamicNull' to 'Umbraco.Core.Models.IPublishedContent'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)