Festspillene, Bergenfest (bildet) og Nattjazz er blant arrangementene som nå er avlyst som følge av at forbudet ble forlenget til 15.juni.
Festspillene, Bergenfest (bildet) og Nattjazz er blant arrangementene som nå er avlyst som følge av at forbudet ble forlenget til 15.juni.

Ni av ti bedrifter er hardt rammet

08.04.2020

Ni av ti bedrifter i Vestland fylke oppgir at koronapandemien medfører store konsekvenser for dem, viser en ny undersøkelse. Om situasjonen varer i to til tre måneder, vil tilstanden være kritisk i mer enn halvparten av bedriftene.

- Koronaepidemien gir konsekvenser som ikke kan sammenlignes med noe annet i moderne tid. For noen vestlandsbedrifter oppleves det som tre kraftige slag på én og samme gang. Det gjelder dem som også påvirkes av fallet i oljeprisen og den lave kronekursen, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

Undersøkelsen er gjennomført av Næringsalliansen i Hordaland og Sogn og Fjordane Næringsråd. Nær halvparten av bedriftene er medlemmer i Bergen Næringsråd, men svarene er nokså like fra sør til nord i Vestland fylke, sier Marit Warncke.
- Mange opplever helt akutte problemer. Samtidig ser vi at over halvparten av bedriftene vil gå inn i en kritisk situasjon om dette varer i to eller tre måneder. Hver fjerde bedrift frykter konkurs om dette vedvarer, og det er alarmerende.

Warncke viser spesielt til kulturaktørene. Festspillene, Bergenfest og Nattjazz er blant arrangementene som nå er avlyst som følge av at forbudet ble forlenget til 15.juni.

Mer enn halvparten av bedriftene i undersøkelsen har allerede gjennomført permitteringer av ansatte. Ytterligere 25 prosent regner med å måtte gjøre det. Bergen kommune og Vestland fylke har lansert sine krisepakker, men det er særlig de statlige tiltakene som treffer næringslivet.
- De nasjonale tiltakene fra Stortinget har større effekt for våre bedrifter enn de lokale tiltakene fra fylke og kommune. Det er naturlig, siden de nasjonale tiltak i stor grad er kontantstøtte for tapt omsetning, mens de lokale tiltakene vil ha effekt på lengre sikt, sier Marit Warncke.

To av tre bedrifter svarer at det vil være behov for flere koronatiltak fra det offentlige i tiden som kommer. Det pekes ikke minst på behovet for overgangsordninger i skatte- og avgiftspolitikken. Det er også viktig at regionale og lokale myndigheter utarbeider et strategisk grunnlag som tar høyde for den eksepsjonelle situasjonen næringslivet i Vestland befinner seg i.

NRK.no har også omtalt undersøkelsen.


Fakta om undersøkelsen:
Web-undersøkelse gjennomført 3.- 6.april 2020.
759 respondenter i medlemsbedrifter i hele Vestland fylke.


Ytterligere kommentarer:
Marit Warncke, Bergen Næringsråd/Næringsalliansen i Hordaland 907 65 300
Bjørn Lødemel, Sogn og Fjordane Næringsråd 917 77 488