Med den nye tiltakspakken vil byrådet blant annet sørge for fortgang i byutviklingsprosjekter.
Med den nye tiltakspakken vil byrådet blant annet sørge for fortgang i byutviklingsprosjekter.

- En god pakke som kan bli enda bedre

02.04.2020

- Vi er glad for at byrådet har kommet næringslivet i møte på flere viktige områder, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

Byrådet la i dag frem en tiltakspakke for næringslivet med en verdi på minst 210 millioner kroner. Mindretallsbyrådet skal forhandle med opposisjonen om innholdet i pakken, som ventes å bli vedtatt i bystyret den 22. april.

- Vi har hatt flere møter med byrådet om den dramatiske situasjonen i næringslivet. Med denne tiltakspakken kommer byrådet oss i møte på flere viktige områder, men det er behov for mer. Jeg håper at forhandlingene med opposisjonen i bystyret kan føre til en enda bedre og mer treffsikker pakke, sier Marit Warncke.

Her er noen av de viktigste elementene i tiltakspakken:

  • 150 millioner kroner til forsering og styrking av utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter i Bergen kommune. Byrådet vil også utrede hvilke vedtatte utbyggingsprosjekter som kan bli gjennomført raskere.

  • 10 millioner kroner til flere prosjektstillinger innenfor byutviklingsområdet. Dette skal bidra til å sikre at gode planer og byggeprosjekter som ellers er klare for realisering får rask kommunal saksbehandling. Flere områder i Kommuneplanens arealdel (KPA) vil innen kort tid bli klargjort for byggeaktivitet.

  • 3 millioner kroner settes av til utbedring og vedlikeholdsoppgaver i skoler og barnehager.


- Dette er tiltak som bidrar til å holde aktiviteten i gang. Vi er godt fornøyd med at byrådet har lyttet til vårt forslag om å fremskynde behandlingen av byggesaker som nærmer seg oppstart. Det er helt avgjørende at igangsatte prosjekter holdes i gang og at nye kan starte opp når vi kommer ut av den situasjonen vi er i nå, sier direktøren i Bergen Næringsråd.

Byrådet har ikke innfridd ønsket om fritak for eiendomsskatt for selskaper, men betalingen i april utsettes rentefritt til november.

Tiltakspakken er et håndslag til kultur-, utelivs- og reiselivsbedriftene som er særlig hardt rammet:

  • 8 millioner kroner til fritak for avgifter for salg og skjenking av alkohol.

  • 5,9 millioner til fritak for leie og avgifter ved leie av kommunal grunn til servering mm.

  • Umiddelbar utbetaling av regninger fra kommunens private leverandører.

  • Mulighet for utsettelse eller fritak for leie fra nærings- og kulturaktører hvor kommunen er huseier. Kode og Visit Bergen har allerede fått innvilget utsettelse, flere kan søke.

  • Automatisk fornyelse av alle skjenkebevillinger frem til 31. desember 2021.

Bergen Næringsråd er glad for at også unge mennesker er en målgruppe for tiltakene.
- Det er svært viktig at Bergen kommune tar inn flere lærlinger. Mange står nå i fare for ikke å få fullført sitt utdanningsløp, så dette vil bety mye. Vi er også veldig fornøyd med at Bergen kommune vil ta inn flere traineer gjennom vårt Trainee Vest-program. Det er et eksempel til etterfølgelse for mange, kommenterer Marit Warncke.