Atle Kvamme og Elisabeth Skage ledet Sirkulærskolen fra studio.
Atle Kvamme og Elisabeth Skage ledet Sirkulærskolen fra studio.

Digital – og sirkulær

29.04.2020

40 bedrifter hadde i dag samling 2 i Sirkulærskolen. Mange tiltak er kommet på bordet, med alt fra å unngå emballasje til å opprette en materialbank for gjenbruk av byggemateriale, etablere en marin bioklynge og utfasing av engangsartikler.

Den tradisjonelle lineære økonomien gir ikke insentiver til å lage produkter som varer lenge, gjenbrukes eller repareres. Dette fører til stort press på råvarene. Ved å legge til rette for sirkulære forretningsmodeller vil man oppnå mer bærekraftig produksjon og forbruk, og målet er at materialressurser skal vare så lenge som mulig. En omstilling til en sirkulær økonomi er uunngåelig og det er en nødvendig del av omstillingen til et lavutslippssamfunn.

For å lykkes med sirkulære modeller må man samarbeide på nye måter. Man må se ut over sitt eget organisasjonsnummer, og det man oppfatter som avfall fra egen verdikjede kan være en ressurs for en annen virksomhet. De 40 deltakerne på sirkulærskolen er i gang med transformasjonen fra lineær til sirkulær økonomi. På skolen blir man familiær med begreper og modeller, og blir utfordret til å anvende det på egen verdikjede. Virksomhetene inspirerer hverandre, og relasjoner blir etablert.

Dagens sirkulærskole ble gjennomført på webinar fra Bergen Næringsråd sitt studio. Alle deltakerne fikk fortelle om sirkulære initiativ som de er i gang med. Her er det mange med store ambisjoner knyttet til bærekraft og fremtidsrettede sirkulære forretningsmodeller. Vi fikk også en virtuell omvisning i BiR sitt sorteringsanlegg på Lønningen, samt et tankevekkende innlegg fra FoU-sjef Toralf Igesund i BiR.

Noen av satsningsområdene som ble presentert av deltakerne:
  · Dagens bygg er fremtidens materialbank. Flere selskaper jobber med gjenbruk av byggematerialer og å finne løsninger for å få oversikt over ressurser som finnes i et bygg
  · Planer om å etablere en marin bioklynge, hvor eksempelvis matavfall kan være en ressurs som omdannes til fiskefor
  · Løsninger for hvordan biogass kan erstatte fossile energikilder. Og hva er de mest effektive solcellepanelene dersom man tenker fra vugge til grav?
  · Løsninger for å fornye IT-utstyr og gi det lenger levetid
  · Initiativ for redusere bruken av den unødvendige plasten og fase ut engangsartikler

Vi ser frem til følge disse og alle de andre initiativene, og gleder oss til neste skoledag i juni.

Cannot implicitly convert type 'Umbraco.Core.Dynamics.DynamicNull' to 'Umbraco.Core.Models.IPublishedContent'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)