Ressursgruppe Mangfold og Inkludering, bak fra venstre: Vasan Singaravel, Lubna Jaffery, Anders Nyland, Elin Sarai, Kathleen Mathiesen, Marit Warncke og Iver Neptali Belle-Ramos. Foran: Irene Kinunda, Siri Bremnes, Anne-Marit Presterud og Anne Lorgen Riise.
Ressursgruppe Mangfold og Inkludering, bak fra venstre: Vasan Singaravel, Lubna Jaffery, Anders Nyland, Elin Sarai, Kathleen Mathiesen, Marit Warncke og Iver Neptali Belle-Ramos. Foran: Irene Kinunda, Siri Bremnes, Anne-Marit Presterud og Anne Lorgen Riise.

Bergen Opportunity søker kandidater

24.04.2020

- Bergen Opportunity skal få frem flere forbilder med flerkulturell bakgrunn og skal styrke Bergens posisjon som internasjonal og inkluderende by, sier Marit Warncke, adm. direktør i Bergen Næringsråd.

Bergen Opportunity er et mentor- og utviklingsprogram for talentfulle innvandrere med høyere utdanning eller fagbrev. På sikt skal prosjektet bidra til at flere med innvandrerbakgrunn tar ledende posisjoner i arbeidslivet og samfunnet for øvrig.
Planlagt oppstart er i august. Dermed er det full mobilisering for å finne innvandrertalentene i regionen og koble på de rette mentorene. Det vil bli andre gang Bergen Næringsråd tilbyr plasser og gjennomfører programmet.

- 250 toppkvalifiserte kandidater søkte plass i 2019. Det forteller oss at det er et åpenbart behov for programmet og vi håper å motta minst like mange søknader i år, sier Marit Warncke. Søk eller nominer en kandidat her.

- Det er også mulig å nominere både mentorer og menteer. Flere mentorer har allerede registrert seg og står klar til å bidra.
- Det gleder meg at så mange i næringslivet, det offentlige og det frivillige har engasjert seg i programmet allerede, sier Warncke.

Mangfoldig initiativtager
Bergen Opportunity er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, Bergen kommune, NAV Vestland og IMDi. Initiativet til programmet kom fra Bergen Næringsråds Ressursgruppe Mangfold og inkludering. Ressursgruppen representerer bransjene energi, sjømat, teknologi, rådgivning, kultur, reiseliv og det offentlige, og har en felles opplevelse av det er for lite kulturelt mangfold på ledelsesnivå i bergensregionen. 

Hvem kan søke?
Bergen Opportunity skal velge ut 20 deltagere med innvandrerbakgrunn. Følgende kriterier er satt for utvelgelsen (enkelte unntak kan gjøres):
   - Flerkulturell bakgrunn (første- eller annengenerasjons innvandrer)
   - Høyere utdanning eller fagbrev
   - Beherske norsk muntlig
   - Ambisjon om å ta ledende posisjoner i arbeidsliv og samfunnet for øvrig

Siste frist for å søke om deltagelse eller nominere kandidater er 1. mai. Søk eller nominer en kandidat her

Hvem er mentorene?
Mentorer rekrutteres fra ledende posisjoner i arbeidslivet, og på bakgrunn av bransjekunnskap, nettverk og motivasjon. Det stilles ikke krav til å ha erfaring med å være mentor. Programmet vil gi grundig opplæring og oppfølging i mentorrollen.

Ta kontakt med stine@bergen-chamber.no dersom du ønsker å bli kontaktet om å være mentor.

Stine Monica  Fjeldstad
Stine Monica Fjeldstad
Næringspolitisk rådgiver og prosjektleder for Trainee Vest

chat_bubble_outline + 47 483 13 338