Foto: VisitBergen/Eivind Senneset
Foto: VisitBergen/Eivind Senneset

- Vi vil ha byen tilbake når dette er over

24.03.2020

Fjerning av eiendomsskatt, bompengekutt og tilskuddsordning for de minste bedriftene står på næringslivets ønskeliste til Bergen kommune.

Torsdag sendte Bergen Næringsråd, Visit Bergen og Bergen Sentrum et brev til byrådsleder Roger Valhammer og næringsbyråd Erlend Horn, og fulgte opp med et møte med byrådslederen fredag.

Avsenderne representerer 800 virksomheter med cirka 16.000 arbeidsplasser i Bergen sentrum.

– Vi vil ha byen tilbake
Brevet er en bønn til politikerne om at de gjør tiltak som reduserer koronapandemiens økonomiske skader.

– Vi står i en krise ingen kunne forestille seg. Over natten ble bedrifter stengt. Vi ber derfor om at kommunen legger til rette for tiltak på kort og lang sikt, sier Marit Warncke.  Hun er administrerende direktør i Bergen Næringsråd. Sammen med reiselivssjef Anders Nyland og sentrumssjef Steinar Kristoffersen har hun signert brevet.

– Det er krise, det er usikkerhet, vi vil ha byen tilbake når dette er over, sier Warncke.


Skatt og avgift
I brevet anmoder hun og de to andre om at politikerne:

  • Fjerner eiendomsskatt for næring i hele Bergen kommune i år.

  • Fjerner serveringsavgifter (alkohol og annet) for hotell, restauranter og spisesteder for 2020.

  • Styrker handel i sentrum ved å samarbeide om gratis eller rimelig parkeringshusbruk.

  • Medvirker til gratis kollektivtransport for alle når dagens restriksjoner oppheves og tre måneder frem i tid.

  • Fjerner bompenger i sentrum inntil videre.

  • Innfører tilskuddsordninger, spesielt for de minste, lokale virksomhetene med under ti ansatte.

  • Bidrar til å fremme bergensregionens ønsker og krav overfor statlige myndigheter.

  • Tilskudd til markedsføringskampanje.


– Lette på byrdene

Warncke er helt klar på at de tre ikke ønsker at bompenger skal fjernes permanent. Hun understreker at dette er midlertidige tiltak.

– Selv om det meste av næringslivet er stengt ned, så vet vi at det leveres varer med bil. I en overgangsperiode vil bompengefritak lette på byrdene.
Det er fylket som har ansvaret for kollektivtransporten, men håpet er at kommunen kan påvirke fylket til å kutte billetten på bybane og buss.

– Dette vil bidra til aktivitet når vi skal begynne på skole og i arbeid, sier Warncke.

Frykter konkursras
I brevet til kommunen vises det til en helt fersk medlemsundersøkelse i regi av Bergen Sentrum AS.

55 prosent av virksomhetene innen varehandel og servering frykter konkurs i løpet av en måned eller to, dersom det ikke innføres gode støtteordninger. Da vil 4000 arbeidsplasser kunne forsvinne.

For reiselivsnæringen har over 96 prosent av reiselivsbedriftene avbestillinger eller kanselleringer.

– Vi er alle sammen om dette, og det er uaktuelt å bruke denne krisen for å fjerne bompenger og skatt permanent. Våre ønsker er ganske lik de som handelsstanden i Oslo fremmet overfor sin kommune.