Fylkesordfører Jon Askeland, Bjørn Lødemel (Sogn og Fjordane Næringsråd), Marit Warncke (Bergen Næringsråd/Næringsalliansen) og fylkesvaraordfører Natalia Golis på scenen under Fylkesordførerens Nyttårsmøte 2020.
Fylkesordfører Jon Askeland, Bjørn Lødemel (Sogn og Fjordane Næringsråd), Marit Warncke (Bergen Næringsråd/Næringsalliansen) og fylkesvaraordfører Natalia Golis på scenen under Fylkesordførerens Nyttårsmøte 2020.

-Vestland fylke viderefører alle prosjekter

26.03.2020

Pressemelding:
Alle oppstartede og planlagte bygg- og vedlikeholdsprosjekter i regi av Vestland videreføres. Dette er en av flere positive konklusjoner etter et møte mellom fylkeskommunen og næringsorganisasjoner i Vestland fylke.

Næringsalliansen i Hordaland og Sogn og Fjordane Næringsråd representerer mer enn 3000 bedrifter og 130.000 arbeidsplasser i Vestland fylke. Den dramatiske situasjonen, særlig for små og mellomstore bedrifter, var et sentralt tema da organisasjonene i går møtte representanter for Vestland fylkeskommune.

- Det er som å bli truffet av to tsunamier på én gang. Korona-epidemien setter næringslivet på store prøvelser, og den rekordlave oljeprisen forsterker det dystre bildet for hele leverandørindustrien, sier Marit Warncke på vegne av Bergen Næringsråd og Næringsalliansen i Hordaland.

Næringsorganisasjonene har forventninger til at den neste tiltakspakken fra regjeringen skal være rettet mot små og mellomstore bedrifter med lave marginer og liten likviditet.
- Men lokale og regionale myndigheter må også bidra til at skadevirkningene begrenses. Fylkeskommunens rolle som oppdragsgiver på bygg- og vedlikeholdsprosjekter er viktig. Vi er veldig glade for at Vestland fylke viderefører disse, slik at arbeidsplasser kan ivaretas.

I møtet ble en rekke konkrete forslag drøftet, blant annet disse:

  o Alle startede og planlagte byggeprosjekter i regi av Vestland må videreføres.
  o Kommunikasjonstilbudet må ikke reduseres ytterligere. Det er helt avgjørende at ferger og annen kollektivtrafikk effektivt sikrer arbeidsreiser og vareflyt.
  o Kommunale og fylkeskommunale begrensninger på arbeids- og næringsreiser må oppheves. Ordninger for utsettelse av kommunale avgifter og skatt må koordineres i hele fylket.

Fylkesvaraordfører Natalia Golis og lederen i hovedutvalg for næring, naturressurser og innovasjon, Tor André Ljosland, fikk også høre hvor viktig Vestlands rolle er som koordinator av kommunene og som formidler av næringslivets interesser i møte med sentrale myndigheter.

- Dialogen med næringslivet er av stor verdi for oss. Vi klarer ikke innrette riktige tiltak til riktig tid uten god dialog og åpenhet med næringslivet, sier Natalia Golis.
- Vi i Vestland fylke skal aktivt medvirke til å minimere skadevirkningene, både på kort og lang sikt. Vi skal sikre at det blir skapt nye arbeidsplasser gjennom omstilling, grønn konkurransekraft og entreprenørskap, lover Natalia Golis.
- Sogn og Fjordane Næringsråd, Bergen Næringsråd og Næringsalliansen i Hordaland representerer det brede spekteret av næringslivet i Vestland. Derfor er det positivt at vi kan ha møte med Vestland fylkeskommune. Det blir også viktig å holde en kontinuerlig dialog fremover, sier Bjørn Lødemel, daglig leder i Sogn og Fjordane Næringsråd.

Alle som deltok i møtet er enige om at det er helt avgjørende for folks liv og helse og for næringslivet at smittesituasjonen kommer under kontroll. Dette er det aller viktigste tiltaket akkurat nå, og det vil bidra til at næringslivet i hele Norge kommer på fote igjen.

Vi gir gjerne flere kommentarer:

Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd 907 65 300
Bjørn Lødemel, daglig leder, Sogn og Fjordane Næringsråd 917 77 488

Natalia Golis, fylkesvaraordfører, Vestland fylkeskommune 908 70 491

Fra v. Bjørn Lødemel (Sogn og Fjordane Næringsråd), Marit Warncke (Bergen Næringsråd/Næringsalliansen), Natalia Golis (fylkesvaraordfører) og Tor André Ljosland (leder i hovedutvalg for næring, naturressurser og innovasjon).

Fra v. Bjørn Lødemel (Sogn og Fjordane Næringsråd), Marit Warncke (Bergen Næringsråd/Næringsalliansen), Natalia Golis (fylkesvaraordfører) og Tor André Ljosland (leder i hovedutvalg for næring, naturressurser og innovasjon).