- Vi er svært lettet over at det nå kommer direkte tilskudd, sier adm. direktør Marit Warncke.
- Vi er svært lettet over at det nå kommer direkte tilskudd, sier adm. direktør Marit Warncke.

Tiltakspakke som ventet

27.03.2020

Regjeringen la frem to nye tiltakspakker fredag. – Positivt og som ventet, men det er fortsatt stor usikkerhet og mange ubesvarte spørsmål for alle som nå er rammet, sier adm. direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd.

Fredag morgen ble første del av den nye krisepakken presentert. Den inneholder en såkalt kompensasjonsordning for uunngåelige utgifter for næringslivet. Dette innebærer at bedriftene skal få dekket deler av sine faste utgifter som følge av at de er sterkt rammet av smitteverntiltak.

- Vi er svært lettet over at det nå kommer direkte tilskudd. Dette har vært av de aller viktigste momentene vi har spilt inn til politikerne, sier Warncke.

Innretningen på tilskuddene blir klare først i neste uke, og mange spørsmål er ubesvarte. Hvor høy andel av utgiftene kan en bedrift få dekket? Hvilke type utgifter vil det dreie seg om? Hva vil være maksgrensen for tilskudd? Hva vil defineres som uunngåelige faste utgifter? Hvilke ordninger vil gjelde for bedrifter som er hardt rammet av følgeeffekter av nedstenginger? Vil det være ulike ordninger for ulike bransjer?

- Det er stor usikkerhet blant mange av våre medlemmer, og de lurer på om de er kvalifisert, hvor mye de får dekket inn og når støtten kommer. Dette er ekstremt tidskritisk, sier Warncke.

- Direkte tilskudd er helt nødvendig for små og mellomstore bedrifter som har mistet omsetningen sin og stengt dørene, men før vi puster litt lettere må vi få vite mer om innretningen. Det vil uansett bli svært krevende fremover for alle, sier hun.

Fredag ved lunsjtider ble andre del av krisepakken presentert. Den er særlig rettet mot vekstbedrifter. Hovedmomentene i denne pakken er følgende:

   •   Styrket innovasjonstilskudd og etablerertilskudd til unge vekstbedrifter.
   •   Økt ramme for innovasjonslån som kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter knyttet til nyetablering, nyskaping, omstilling internasjonalisering og utvikling.
   •   Rentestøttefond. Bedrifter får betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriksrettede risikolån.
   •   Tilskudd til private innovasjonsmiljøer for å opprettholde tilbudet til oppstarts- og vekstselskaper.
   •   Økte rammer til næringsrettet forskning for å sikre at forskningsprosjekter- og aktiviteter i næringslivet ikke avsluttes.
   •   Investeringskapitalen i Investinor økes for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.

- Dette er helt nødvendige tiltak for at vi ikke skal miste en hel generasjon av innovative bedrifter i vekstfasen. Overordnet ser dette svært positivt ut, men også på dette området må vi få en innretning som gir direkte effekt for de som trenger tilskuddene, sier Warncke.

Flere andre tiltak ble også presentert fredag. Det viktigste tiltaket for næringslivet er at lavmomsen kuttes ytterligere fra 8 til 7 prosent. Dette gjelder for bransjer i reiseliv, kultur og noen deler av idretten.