Koronaviruset får ekstreme konsekvenser for næringslivet i Bergensregionen, og regjeringen må iverksette flere tiltak for å hindre at bedrifter går over ende.
Koronaviruset får ekstreme konsekvenser for næringslivet i Bergensregionen, og regjeringen må iverksette flere tiltak for å hindre at bedrifter går over ende.

Næringslivet rammes hardt av koronaviruset

12.03.2020

Nærmere 300 bedrifter har svart på Bergen Næringsråds undersøkelse om konsekvensene av koronaviruset. Den viser at 60 prosent av bedriftene får betydelig reduserte inntekter som følge av viruset. Noen bedrifter må allerede nå permittere ansatte, og at de langsiktige konsekvensene kan bli oppsigelser og i verste fall konkurser.

Koronaviruset får ekstreme konsekvenser for næringslivet i Bergensregionen, og regjeringen må iverksette flere tiltak for å hindre at bedrifter går over ende.

- Dette rammer absolutt alle bransjer. Reiseliv, kultur og bygg/anlegg er hardest rammet, sier markeds- og kommunikasjonssjef Geir Mikalsen.

Myndighetene må nå innføre tiltak for å hjelpe næringslivet og ansatte gjennom denne ekstreme situasjonen. Tiltak knyttet til arbeidsgiveransvaret er det viktigste for bedriftene. 9 av 10 bedrifter svarer at de har behov for at arbeidsgiverperioden ved sykemelding reduseres eller fjernes, mens 8 av 10 mener regjeringen bør gjøre det samme ved permitteringer. 

- Regjeringen har allerede varslet flere tiltak, og det er absolutt nødvendig for at næringslivet og ansatte skal komme gjennom denne vanskelige perioden, sier Mikalsen.

De aller fleste bedrifter har gjennomført en rekke tiltak. 2 av 3 har ordninger med hjemmekontor, og 86 prosent av de spurte har begrenset eller innstilt møtevirksomhet.

 

Dette er hovedfunnene i undersøkelsen:

 

Hvilke konsekvenser kan kombinasjonen av korona og oljeprisfall få:

Permitteringer: 54 % av bedriftene kan risikere permitteringer

Oppsigelser: 1 av 5 bedrifter kan måtte gå til oppsigelser.

Redusert lønnsomhet: 8 av 10 bedrifter vil oppleve redusert lønnsomhet.

Reduserte investeringer: 7 av 10 bedrifter vil redusere investeringene.

Redusert oppdragsmengde: 8 av 10 bedrifter ser for seg redusert oppdragsmengde.

Konkurs: 1 av 10 bedrifter frykter konkurs. 

Bransjer med størst fare for konkurs: Kultur (33%), Eiendom, bygg- og anlegg (21%) og Maritim (8%). 

 

Hvilke tiltak har bedriftene innført:

86 % har begrenset/innstilt møtevirksomheten.

75 % har innført reiserestriksjoner.

65 % har innført hjemmekontor for ansatte.

40 % har karanteneordninger for noen av sine ansatte.

 

Hvilke tiltak trenger bedriftene:

Redusere eller fjerne arbeidsgiverperioden ved sykemelding pga koronasmitte: 90 %

Redusere eller fjerne arbeidsgivers lønnsplikt ved permitteringer: 79 %

Redusere arbeidsgiveravgiften: 75 %

Avregne tidligere beskattet overskudd mot underskudd: 55 %

Utsette betaling av formuesskatt: 41 %

Offentlig støtte til innovasjon i bedriftene: 37 %

Link til kommunens informasjonssider om stenging av skole- og barnehager her.