Bergen Næringsråd er svært glad for nyheten om at det i regjeringens siste krisepakke ligger milliardstøtte til ny grønn næringsutvikling. Dette kan skape stor verdiskapning og nye arbeidsplasser i vår region.
Bergen Næringsråd er svært glad for nyheten om at det i regjeringens siste krisepakke ligger milliardstøtte til ny grønn næringsutvikling. Dette kan skape stor verdiskapning og nye arbeidsplasser i vår region.

Milliarder til vestlandsprosjekter

31.03.2020

Bergen Næringsråd er svært glad for nyheten om at det i myndighetenes siste krisepakke ligger milliardstøtte til ny grønn næringsutvikling. Dette kan skape stor verdiskapning og nye arbeidsplasser i vår region. 

Politikerne på Stortinget ble enige om å fremskynde karbonfangst, gi klarsignal til flytende havvind og øke bevilgningen til grønn skipsfart. Alle prosjektene har næringsrådets ressursgrupper arbeidet for i lang tid. 

- Vestlandet har de sterkeste industriaktørene til å utvikle disse prosjektene. Dette kan skape tusenvis av nye arbeidsplasser og gir positive ringvirkninger til mange ulike bransjer, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

Kort oppsummert er dette tiltakene:

  • Flytende havvind
    Partiene på Stortinget foreslår å legge en finansieringsmodell på bordet som kan bidra til å sikre utbygging og realisering av prosjekter innen flytende havvind. Dette skal skje senest i statsbudsjettet for 2021, altså i oktober. 

  • Karbonfangst og lagring
    Politikerne vil fremskynde investeringsbeslutningen for karbonfangst og –lagring (CCS). Også dette skal senest presenteres i statsbudsjettet 2021. Det skal utredes CCS for forbrenningsanlegget til BIR i Bergen.

  • Grønn skipsfart
    Handlingsplanen om grønn skipsfart skal dobles med 100 millioner kroner. Videre heter det at Stortinget skal legge frem et finansieringsprogram for fornyelse av nærskipsflåten til senest revidert budsjett i vår.