Finansminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg tar på høyeste alvor den ekstremt vanskelige situasjonen næringslivet og mange ansatte nå står midt oppi, mener Bergen Næringsråd.
Finansminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg tar på høyeste alvor den ekstremt vanskelige situasjonen næringslivet og mange ansatte nå står midt oppi, mener Bergen Næringsråd.

Kriseforlik i riktig retning

16.03.2020

Kriseforliket i Stortinget sikrer bedre ordninger for frilansere, selvstendige næringsdrivende og de med lavest inntekt. Det gir også en forbedring i tiltak rettet mot næringslivet.

- Vi er glad for at politikerne våre tar på høyeste alvor den ekstremt vanskelige situasjonen næringslivet og mange ansatte nå står midt oppi. Vi setter også pris på at regjeringen har imøtekommet innvendingene til det første forslaget vi fikk presentert på fredag. Den sosiale profilen er tydeligere, og ansatte som umiddelbart ville stått uten inntekt er bedre ivaretatt, sier adm. dir. Marit Warncke i Bergen Næringsråd om kriseforliket som ble lagt frem mandag morgen.

- Staten tar også et større økonomisk ansvar overfor permitterte og de med omsorgsansvar, noe som hjelper bedriftene. Det er like fullt ikke tilstrekkelig til å redde mange bedrifter over krisen de står i, sier Warncke.

Utsettelse av moms og arbeidsgiveravgift gir kortsiktig hjelp og bedre likviditet, men kan på sikt innebære at mange bedrifter bare skyver problemene foran seg. 100 milliarder kroner er avsatt til statlige lånegarantier for banklån til små og mellomstore bedrifter, og til obligasjonslån for større selskaper.

- Vi synes det er bra at regjeringen her stiller opp og bidrar til å sikre tilgang på kapital, men å låne mer penger er bare til midlertidig hjelp for bedriftene. Skal de overleve på sikt, må de holde inntektsstrømmen igang, sier Warncke.

- Vi er glade for signalene fra regjeringen om at det vil komme fortløpende tiltak for alle våre medlemsbedrifter og enkeltmennesker som står i en fortvilet situasjon. Det vil være behov for flere nye pakker i dagene som kommer, men dette var definitivt et skritt i riktig retning, legger hun til.

Her er hovedpunktene i kriseforliket mandag:

  • Permitterte får full lønn i 20 dager for inntil knapt 600 000 kroner. Staten tar regningen fra dag tre til dag 20.

  • Dagpengesatsen økes for de med lavest inntekt, og inntektsgrensen for å kunne motta dagpenger senkes.

  • Staten tar en større del av utbetaling for sykepenger: Arbeidsgiverperioden for betaling reduseres til tre dager.

  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag fire.

  • Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter opp til cirka 600.000 kroner.

  • Omsorgspenger for de som er hjemme med barn økes til 20 dager for hver av foreldrene. Arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til tre dager.

  • Lærlinger beholder sine ytelser.

  • Innbetaling av arbeidsgiveravgift og moms 15. april i år utsettes.

  • Momssatsen på 12 prosent for reiseliv reduseres til 8 prosent.

Her kan du lese vår kommentar til krisepakken som ble lagt frem fredag