Atle Tidemann har hjemmekontor, og er klar til å hjelpe deg.
Atle Tidemann har hjemmekontor, og er klar til å hjelpe deg.

Hva gjør jeg som leder i disse krisetider?

18.03.2020

Ingen av oss var forberedt på konsekvensene av Korona-pandemien. Den angår oss alle, men utfordrer ikke minst lederne blant oss.

Mange ledere må ta beslutninger med dramatiske følger – nedbemanning, permitteringer, konkurs. Usikkerheten er stor, og den forsterkes av uvante rammevilkår som hjemmekontor, karantene, bortfall av fysisk tilstedeværelse. Hvordan skal man være en god leder i tider som dette?

Vi i Bergen Næringsråd tilbyr nå lederstøtte og veiledning til lederne i våre kriserammede medlemsbedrifter. Er du daglig leder eller HR-leder og kjenner på behovet for veiledning, kan du ringe Atle Tidemann på 9757 1981 eller sende en e-post til atleb@bergen-chamber.no.

Atle Tidemann har lang erfaring fra kriseledelse i privat og offentlig sektor. Som seniorrådgiver trente han toppledere gjennom syv år i Nutec Beredskap og Kriseledelse. Videre var han i ti år del av beredskapsledelsen i Equinor. Atle har blant annet erfaringer fra store hendelser som Rocknes-ulykken, terrorangrepet på In Amenas (Equinor), og helikopterulykken på Turøy. Han er utdannet spesialist innen arbeidsliv og organisasjonspsykologi, og er nå en del av staben i Bergen Næringsråd.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er ment som rådgivning innen helsetiltak om smitte og spredning. Til det anbefaler vi Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.