Fritak og tilskudd må komme i pakke 2

26.03.2020

Direkte driftsstøtte er det eneste som nå kan forhindre konkurser i hopetall. Små og mellomstore bedrifter har stengt dørene etter pålegg fra myndighetene. Med null omsetning og ubetalte regninger er de sjanseløse til å klare seg gjennom krisen.

Grunnfjellet i norsk næringsliv er rystet. I Bergen Næringsråd snakker vi daglig med fortvilte bedriftsledere i alle bransjer. Små og mellomstore bedrifter som for kort tid siden hadde god økonomi og lyse fremtidsutsikter, er i løpet av et par uker slått paddeflate av pålagte vedtak om å stenge eller redusere virksomheten. Ringvirkningene forplanter seg i rasende tempo.

Alle ledere vi snakker med forstår betydningen av at liv og helse står på spill, ingen er uenige i at vi alle må bidra for å bekjempe koronaviruset, men mange er fortvilet fordi de ikke vet om de noensinne vil komme seg på beina igjen. Flere av disse fikk i realiteten jobbnekt, og måtte sende personalet på dør på et par timers varsel, uten å få dekket de umiddelbare permitteringskostnadene og inntektstapet.

Regjeringen har i sitt tverrpolitiske samarbeid handlet raskt og kommet med flere gode tiltak for å hjelpe næringslivet og de som permitteres. At staten påtar seg et større økonomisk ansvar ved permitteringer, ved sykedager og omsorgsfravær er viktig. At staten stiller en garanti overfor bankene som kan utvide lånerammene for sine bedriftskunder er også bra. Mange bedrifter med store muskler har fått et pusterom og hjelp på veien. De lider, de også, og må permittere. Men de går ikke konkurs.

Verre er det med de små og mellomstore bedriftene som har fått inntektene revet bort over natten. De må stenge dørene og sende alle ansatte til NAV. Regninger til husleie og faste kostnader kommer som før. Utsettelse av avgifter hjelper ikke særlig, for regnskapet vil gå i minus uansett. Å gå til banken for å be om mer lån er som å be om en mer langsom død.

Disse bedriftene som står på kanten av stupet sysselsetter flesteparten av våre arbeidstakere. De utgjør grunnfjellet i norsk næringsliv, og har en avgjørende betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og ringvirkninger til andre næringer.

I den kommende krisepakken er det viktig at regjeringen strekker ut en hånd til disse bedriftene. Fem hovedtiltak er nødvendig:
• Fritak for innbetaling av skatter og avgifter.
• Inndekning av faste kostnader.
• Flere målrettede tiltak for bransjer i akutt krise.
• Inndekning av lønn til ansatte fremfor støtte til permisjon, i første rekke for oppstartsbedrifter.
• Iverksette ordninger gjennom virkemiddelapparatet som eksempelvis Innovasjon Norge og Investinor.

De to siste momentene er særlig viktig for de mange bedriftene som er i en tidlig fase i utviklingen. Disse bedriftene er på markedet med nye produkter og tjenester som er helt avgjørende for vår innovasjonskraft fremover. Samtidig er dette bedrifter uten vanlige banklån, da de er finansiert gjennom investeringer, utviklingsprosjekter og egenkapital. Hvis vi ikke opprettholder dette segmentet gjennom egne tiltak, kan vi miste en generasjon av innovative og fremtidsrettede bedrifter.

Vi ser ingen grunn til å klage på politikerne våre. De jobber døgnet rundt i et ekstremt krevende og uoversiktlig landskap. Mange gode tiltak er kommet. Men det er nå avgjørende for hele vår fremtid at det kommer mer.