Dramatisk utvikling i hele regionen

19.03.2020

En undersøkelse gjennomført blant en rekke bedrifter i Vestland fylke viser at åtte av ti har gjennomført eller planlegger å gjennomføre permitteringer. Hver tredje bedrift frykter konkurs om situasjonen varer lenge.

- I løpet av en knapp uke er hele samfunnet vårt snudd på hodet. Hele næringslivet kjemper for å få samfunnet til å gå rundt, parallelt med at det må takle permitteringer og redde bedriftene fra konkurs, oppsummerer Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.
- I vår kontakt med medlemmene uttrykkes det nå en dyp uro fra mange fortvilte bedriftsledere, legger hun til.

Undersøkelsen er gjennomført blant medlemmene i Bergen Næringsråd og 14 andre næringsorganisasjoner i Vestland fylke. Situasjonen oppleves nokså likt i byer, tettsteder og distriktet ellers.

Akkurat nå er det inntektssvikt og permitteringer som gjør seg sterkest gjeldende. 76 prosent av bedriftene opplever reduserte inntekter som følge av koronaepidemien. Det er en økning på 20 prosentpoeng sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse forrige uke.

Ni av ti bedrifter melder om kritiske konsekvenser, enten allerede nå eller om situasjonen vedvarer over tid. Åtte av ti har gjennomført eller kommer til å gjennomføre permitteringer. Hver femte bedrift svarer at de står i fare for å gå konkurs om situasjonen trekker ut.
Nær sagt alle bedriftene har innført hjemmekontor. Seks av ti har ansatte i isolasjon eller karantene. På spørsmål om hvilke behov medlemmene har, er økt likviditet og fritak for forpliktelser et gjennomgående tema. Her er noen konkrete hovedpunkter:

  • Utvidelse av perioden der staten påtar seg økt økonomisk ansvar ved permitteringer, sykemelding og omsorgsbehov.

  • Fritak for arbeidsgiveravgift og moms.

  •  

    Offentlige anskaffelser og oppdrag må økes.

- Tiltakene som allerede er iverksatt er godt mottatt, men vi ser at det på langt nær er nok. Flere påpeker at det bare utsetter problemene. De løser dem ikke, sier Marit Warncke.

Reiselivsbedrifter og store deler av varehandel og engros har allerede skrudd ned virksomheten. Informasjonen vi mottar fra bedrifter innen transport og logistikk tilsier at vareflyten står i fare for å bli dramatisk redusert.

Brutt ned på noen utvalgte bransjer, ser permitteringstallene slik ut:

Har gjennomført permitteringer
Eiendom, bygg og anlegg: 28%
Maritim: 19%
Varehandel: 43%
Kultur: 17%
Reiseliv: 79%

Regner med å gjennomføre permitteringer
Eiendom, bygg og anlegg: 56%
Maritim: 51%
Varehandel: 44%
Kultur: 40%
Reiseliv: 15%

Fakta om undersøkelsen:Web-undersøkelse gjennomført 18.mars og 19.mars 2020.
900 respondenter i medlemsbedrifter i hele Vestland fylke.
Ytterligere kommentarer:Marit Warncke, Bergen Næringsråd/Næringsalliansen i Hordaland, tlf 907 65 300
Bjørn Lødemel, Sogn og Fjordane Næringsråd, tlf 917 77 488