Tove Olsen i Bergens Handelskammer
Tove Olsen i Bergens Handelskammer

Bergens Handelskammer tilbyr kun elektroniske tjenester

13.03.2020

I forbindelse med at Bergen Næringsråd er satt i karantene, utføres de manuelle tjenestene til Bergens Handelskammer slik:

All online stempling foregår som vanlig, så lenge dere ikke ber om Chamber print. Stempling av manuelle dokumenter på vårt kontor vil ikke utføres i karanteneperioden frem til og med onsdag 25. mars.

ATA-carnetet kan søkes om og utstedes av Oslo Chamber of Commerce (Oslo Handelskammer) via denne nettsiden

Det må påregnes ekstra søknadstid da ATA-carnetet ikke kan hentes, men må sendes pr. post. Som nye kunder av Oslo Chamber of Commerce må dere inngå en ny kontrakt. Oslo Chamber of Commerce kan kontaktes på telefon: 22 12 94 00 eller på mail: mail@chamber.no.

Kontakt Tove Olsen i Bergen Næringsråd for ytterligere informasjon: tove@bergen-chamber.no