Regjeringen la fredag frem en krisepakke på 6,5 milliarder kroner. Flere tiltak må til for å redde arbeidsplasser og unngå konkurser, mener Bergen Næringsråd.
Regjeringen la fredag frem en krisepakke på 6,5 milliarder kroner. Flere tiltak må til for å redde arbeidsplasser og unngå konkurser, mener Bergen Næringsråd.

Bergen Næringsråd mener: Flere tiltak er nødvendig

15.03.2020

Regjeringen la fredag frem en krisepakke på 6,5 milliarder kroner. Flere tiltak må til for å redde arbeidsplasser og unngå konkurser, mener Bergen Næringsråd.

På bakgrunn av den kritiske situasjonen mange av våre medlemsbedrifter nå står i, mener Bergen Næringsråd at Regjeringens krisepakke burde inneholdt flere tiltak, hatt større omfang og flere målrettete tiltak mot næringer i akutt krise. Vi er fornøyd med de fleste av tiltakene som er foreslått, og at Regjeringen lover flere. Disse må raskt komme.

Regjeringens krisepakke skal vedtas i Stortinget. Mye tyder på at flere tiltak vil komme umiddelbart, da verken Frp eller Ap vil støtte krisepakken uten forbedringer.

Basert på innspill fra Bergen Næringsråds medlemmer i vår spørreundersøkelse, er dette vår oppfatning av de viktigste strakstiltakene Regjeringen har varslet:

 • Regjeringen vil redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager. Bergen Næringsråd støtter tiltaket, men mener staten bør dekke inntektstapet for den ansatte.

 • Regjeringen vil oppheve ventedagene før dagpengene starter for de som permitteres. Bergen Næringsråd støtter tiltaket.

 • Regjeringen vil endre skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatten. Bergen Næringsråd mener tiltaket ikke er godt nok. Utsettelsen gjelder kun til 1. mai, og vil bare gi en kortvarig utsettelse av krisen. 

 • Regjeringen vil endre skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i år, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Bergen Næringsråd støtter tiltaket.

 • Regjeringen vil midlertidig oppheve flypassasjeravgiften for flyvninger og oppheve samtlige lufthavnavgifter. Bergen Næringsråd mener Regjeringen må sette inn målrettete tiltak også mot andre bransjer som er i minst like stor krise som flyselskapene.

 • Regjeringen gir mer penger til fylkeskommunene til kompetanseheving og opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet. Bergen Næringsråd støtter tiltaket. Det vil være behov for mer midler enn det som gis nå.

 • Kommuner som har hatt større utgifter enn beregnet som følge av virusutbruddet vil få mer penger. Bergen Næringsråd støtter tiltaket.

Bergen Næringsråd mener Regjeringen også bør gjøre dette:

 • Redusere eller fjerne lønnsplikt for arbeidsgiver ved sykemelding forårsaket av smitte eller karantene. Dette er det viktigste tiltaket for våre medlemmer, viser spørreundersøkelsen vår.

 • Antall omsorgsdager for ansatte med barn må utvides. Samtidig må staten ta regningen, ikke arbeidsgiver. 

 • Redusere eller fjerne arbeidsgiveravgiften midlertidig i særlig kritiske bransjer for å redusere antall permitteringer eller oppsigelser.

 • Flere målrettete tiltak mot bransjer som allerede er i krise. Dette gjelder i første rekke kultur, turisme, hotell og serveringssteder. Krisen vil i økende grad treffe andre bransjer hardt, og bygg/anlegg og maritim industri har allerede varslet at det kommer.

 • Målrettete tiltak for enkeltmannsforetak, freelancere og selvstendig næringsdrivende som faller utenfor de tiltakene som er foreslått.