VINNERE: Ideen om en bærekraftig Thun-burger imponerte dommerpanelet på Young Leadership Summit. Fra v. Marcus Coleman (Seafood United Kingdom), Anne Marte Tombre (PwC), Fredrik Witte (Cargill Nutrition), Ole Randa (Lerøy Seafood), George Hooper (Gch Fishmongers), Henning Beltestad (Lerøy Seafood), Endre Haukeland (Lerøy Seafood), Carl Lund (Grieg Seafood) og Andreas Kvame (Grieg Seafood). Alle foto: Tom Haga, NASF
VINNERE: Ideen om en bærekraftig Thun-burger imponerte dommerpanelet på Young Leadership Summit. Fra v. Marcus Coleman (Seafood United Kingdom), Anne Marte Tombre (PwC), Fredrik Witte (Cargill Nutrition), Ole Randa (Lerøy Seafood), George Hooper (Gch Fishmongers), Henning Beltestad (Lerøy Seafood), Endre Haukeland (Lerøy Seafood), Carl Lund (Grieg Seafood) og Andreas Kvame (Grieg Seafood). Alle foto: Tom Haga, NASF

60 unge på internasjonal samling

06.03.2020

60 unge ledere i sjømatbransjen var samlet på Young Leadership Summit (YLS) i Bergen denne uken.

YLS arrangeres i samarbeid mellom Bergen Næringsråd og North Atlantic Seafood Forum.
- Nær halvparten av deltakerne er internasjonale, og dette gir en helt unik anledning for unge ledere i våre medlemsbedrifter til å knytte nye kontakter. Sterke sjømatklynger i England og på kontinentet er også svært interessert i dette, sier Espen Børhaug, koordinator for Ressursgruppe Marin i Bergen Næringsråd.

North Atlantic Seafood Forum er godt etablert som en av verdens viktigste konferanser for toppledere innen sjømat. Den arrangeres for syvende gang i Bergen og samler ledere fra 30 nasjoner.
- Verdens fremtid avhenger av bærekraft og tilgang på sunn mat. Sjømatindustrien er en del av løsningen i begge tilfeller, sier Johan Kvalheim, administrerende direktør i North Atlantic Seafood Forum.
- Derfor er vi også opptatt av å ta vare på og inkludere unge og dyktige ledere i en svært internasjonal bransje. I samarbeid med Bergen Næringsråd har vi etablert Young Leadership Summit for å oppnå dette.

YLS-deltakerne ble også i år presentert for en oppgave som skulle løses i en workshop. I dommerpanelet satt topplederne Fredrik Witte (Cargill Nutrition), Andreas Kvame (Grieg Seafood), Henning Beltestad (Lerøy Seafood) og Marcus Coleman (Seafood United Kingdom). De fikk høre en rekke kreative svar på hvordan et kresent nisjeprodukt kan gjøre inntrykk på unge, travle kunder i en europeisk storby. Forslaget om en bærekraftig fiskeburger - Thun-burgeren, inspirert av Generation Zs største stjerne, Greta Thunberg - gjorde sterkest inntrykk på panelet.

- Sjømatindustrien er global. Da er det viktig å bygge internasjonale nettverk. Når vi arbeider sammen om en case og en presentasjon, oppstår slike forbindelser, oppsummerer Cameron Moffat, sustainable manager i britiske Youngs Seafood.

WORKSHOP: Young Leadership Summit skaper nye nettverk for unge ledere i Norge og utlandet. Fra v. Ruth Moban, Julia Vonheim, Piotr Wingaard og Ceselia Høyvik Rokne.

WORKSHOP: Young Leadership Summit skaper nye nettverk for unge ledere i Norge og utlandet. Fra v. Ruth Moban, Julia Vonheim, Piotr Wingaard og Ceselia Høyvik Rokne.

NETTVERK: - Det er viktig for unge ledere i sjømatbransjen å få ta del i et internasjonalt nettverk, sier Espen Børhaug i Bergen Næringsråd. Her i samtale med Johan Kvalheim (til v.), administrerende direktør i North Atlantic Seafood Forum.

NETTVERK: - Det er viktig for unge ledere i sjømatbransjen å få ta del i et internasjonalt nettverk, sier Espen Børhaug i Bergen Næringsråd. Her i samtale med Johan Kvalheim (til v.), administrerende direktør i North Atlantic Seafood Forum.