APPLAUS: Det var god stemning da undersøkelsen blant medlemmer i Hordaland Næringsallianse og Sogn og Fjordane Næringsråd nylig ble presentert. Fra venstre fylkesordfører Jon Askeland, Bjørn Lødemel (Sogn og Fjordane Næringsråd), Marit Warncke (Næringsalliansen i Hordaland/Bergen Næringsråd) og fylkesvaraordfører Natalia Golis.
APPLAUS: Det var god stemning da undersøkelsen blant medlemmer i Hordaland Næringsallianse og Sogn og Fjordane Næringsråd nylig ble presentert. Fra venstre fylkesordfører Jon Askeland, Bjørn Lødemel (Sogn og Fjordane Næringsråd), Marit Warncke (Næringsalliansen i Hordaland/Bergen Næringsråd) og fylkesvaraordfører Natalia Golis.

Flere flinke folk, takk!

06.02.2020

Det går svært bra i næringslivet i Vestland fylke. Skal trenden fortsette, har bedriftene ett ønske som er viktigere enn noe annet: Tilgang på kompetent arbeidskraft.

En stor undersøkelse blant bedrifter i Vestland fylke ble nylig presentert på fylkesordfører Jon Askelands nyttårsmøte. Optimismen er så stor i næringslivet at Askeland fant grunn til å applaudere etter å ha hørt budskapet fra Bjørn Lødemel (Sogn og Fjordane Næringsråd) og Marit Warncke (Næringsalliansen i Hordaland). Fylkesordføreren kan også være fornøyd med at ledere i næringslivet er svært opptatt av de virkemidlene det nye storfylket har til rådvelde. Nær åtte av ti ledere mener dette er viktig for å styrke kompetansen:

•   Øke kvaliteten i grunn- og videregående skole
•   Styrke fagutdanningen og lærlingeordningen
•   Tiltak mot frafall i videregående skole

Men aller viktigst er tilgangen på rett arbeidskraft. Nær sagt alle – 93 prosent – svarer at dette er helt avgjørende for at den gode utviklingen skal fortsette. Dette kommer frem i en stor undersøkelse som er gjennomført blant 630 bedriftsledere i Vestland fylke. Rundt halvparten av disse er medlemmer av Bergen Næringsråd, men svar fra resten av fylket samsvarer godt med synspunkter i byen.

En tilsvarende undersøkelse ved inngangen til 2019 viste at det går godt i næringslivet. Ett år senere svarer åtte av ti at det går som forventet – eller bedre. Bedriftene leverer gode resultater. Ni av ti planlegger fremtiden med like mange eller flere ansatte enn før. Én av tre bedrifter i undersøkelsen forteller at de planlegger å ansette flere medarbeidere i 2020, noe Bergens Tidende også skrev om den 24.januar.

Bedriftene gir tydelig beskjed om hva som trengs for å styrke konkurranseevnen i tiden som kommer. Igjen er tilgang på kompetent arbeidskraft øverst på listen, men tre andre forhold peker seg ut:

•   Forutsigbare rammevilkår
•   Tettere nettverkssamarbeid mellom bedrifter
•   Bedre infrastruktur – vei, bane, kollektiv

I undersøkelsen blir lederne også spurt om hvilke politiske saker de mener bør prioriteres.

– Vi synes det er interessant og gledelig at mer enn åtte av ti medlemsbedrifter setter klima- og miljøprioriteringer øverst. Vi har sett dette i tidligere undersøkelser, nå bekreftes det at dette er en langsiktig tendens, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

Medlemsbedriftene mener også at økt innovasjons- og omstillingsevne må settes svært høyt på politikernes agenda i tiden som kommer.