Rollemodell Aase Taranger fra One Subsea engasjerte elevene i 9A på Slåtthaug ungdomsskole.
Rollemodell Aase Taranger fra One Subsea engasjerte elevene i 9A på Slåtthaug ungdomsskole.

En skoledag i Energilandet

13.02.2020

40 ungdomskoleklasser i Bergen har til nå fått besøk av prosjektet Energilandet. For klasse 9A på Slåtthaug ungdomskole ble en skoledag i "energiboblen" både tankevekkende og lærerik. 

Formålet med prosjektet Energilandet er at elevene skal få kunnskap og inspirasjon til at de selv ønsker å bidra til det grønne skiftet i fremtiden.
Ved aktivt bruk av gruppearbeid skal elevene jobbe for å finne ut hvordan ulike land produserer og bruker energi, for så å presentere dette for klassen. Her blir de også utfordret på å komme med forslag til alternative og mer fornybare energikilder disse landene kan bruke. Da klasse 9A ble spurt hva de tror løsningen på klimagåten vil bli, nevnte elevene vannkraft, kjernekraft og solenergi, samt thorium- eller hydrogendrevne biler.

Positivt med en skoledag i "energiboblen"
Lærer Jostein Holck forteller at elevene på niende trinn ikke har hatt særlig med undervisning i disse temaene så langt. Han mener det er en fordel for elevene å få være i 'energiboblen' en hel dag. Han ser også den store fordelen med å få inn besøkende i klassen. - Det er positivt med varierte aktiviteter som får dem til å tenke over, snakke om og diskutere disse temaene. Det er kjempeviktig.

Holck kan fortelle at en god del av elevene fikk gyldig fravær for å delta på klimastreiker i høst. Kollega Øyvind Lødøen mener det er positivt å få satt fokus på energi og utfordringene vi står overfor. På spørsmål om lærerne har merket et klimaengasjement blant elevene, sier Lødøen at han ser et engasjement blant elevene når temaet tas opp, men at det samtidig skorter på kunnskap.


Tro på politisk vilje og fornybare løsninger.
Michelle og Andrea i klasse 9A syntes det var både interessant og spennende å ha Energilandet på besøk. Særlig å få se hvordan andre land produserer energi, og forskjellen mellom landene. - Norge er jo veldig flinke der, sier Andrea. - Det var kjekt å få lære så mye om energi, sier medelev Atheeshan.

Flere elever ble overrasket over at kull forårsaker mer CO2-utslipp enn olje, og av hvor lite energi som kommer fra fornybare kilder. -At det tar så lang tid før CO2 forsvinner fra atmosfæren, og at en del av ozonlaget kunne forsvinne på grunn av andre gasser og så komme tilbake igjen, legger Michelle til.

Michelle, Andrea og Atheeshan har troen på politisk vilje og fornybare løsninger, selv om de erkjenner at det kan ta tid å finne disse løsningene. Atheeshan håper fremtidens byer og bosteder har solcellepaneler over alt, og at det kan finnes en løsning i maskiner som så langt ikke er funnet opp. -Vi finner kanskje en løsning der vi skaper energi bare ved å gå til og fra, for eksempel nye maskiner som vi kan feste noe på når vi går eller sykler, sier han, og forteller at han har fått med seg uttalelser fra statsminister Erna Solberg om å satse på fornybar energi. -Jeg tror politikerne har lyst til å gjøre noe med dette. At de vil være med å redde Norge og å redde verden. 

 

Om Kunnskapsprosjektet Energilandet: 

Energilandet er et initiativ fra Ressursgruppe Energi i Bergen Næringsråd og utviklet i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet, CCB, NPF, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, GCE Subsea, Industri Energi og Equinor. Programmet har som mål å gi elever på ungdomstrinnet økt forståelse for global oppvarming, behovet for fornybare løsninger og energibransjens rolle. 

Prosjektet benytter rollemodeller fra energibransjen til å gjennomføre skolebesøk og utdanningsprogrammet. Rollemodellene er unge og engasjerte ansatte fra bedrifter innen ulike grener av energibransjen. De leder elevene gjennom en hel skoledag hvor fokus er på klima, energi, dilemmaer, bransjens utfordringer og potensiale. Et eksempel på gruppearbeid er at man søker opp prosjekter rundt om i verden hvor det satses på fornybar energi, og presenterer ulemper og fordeler ved ulike fornybare løsninger. 

Målet er at elevene sitter igjen med mer kunnskap - og inspirasjon til at de selv ønsker å bidra til det grønne skiftet i fremtiden.

Bedriftene som bidrar med rollemodeller for perioden 2019 - 2020 er: NORCE | Aker Solutions | Compact Carbon Capture | Equinor | Beerenberg | Semco | CCB Subsea | Ridge | One Subsea | Inventura | Valvision | Corvus 

Les mer om Energilandet her

Rollemodellene 2019/2020: F.v: Stine Nygård Instefjord (Valvision), Vegard Kolnes (prosjektleder fra Bergen Næringsråd), Finn Erik Mohn Berge (Hammerhead), Vilde Bjånesøy (Inventura), Simen Skauge Størksen (Equinor), Hilde Osland (Ridge), Kristian Fossum (NORCE), Kari Forthun (Compact Carbon Capture), Eirik Knutsen (Semco), Amalie Algrøy (Equinor), Carina Nødland (CCB Subsea), Truls Foss (One Subsea), Inger Marit Elvevoll (Aker Solutions), Jacob Hauge (Corvus), Åse Taranger (One Subsea), Jørgen Silseth (Equinor)