KLAR MELDING: Næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd, Espen Børhaug (t.v) var klar i talen til byråd Katrine Nødtvedt (nr tre f.h) - Pengene til en byarena er på plass. Det står kun på politisk vilje.
KLAR MELDING: Næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd, Espen Børhaug (t.v) var klar i talen til byråd Katrine Nødtvedt (nr tre f.h) - Pengene til en byarena er på plass. Det står kun på politisk vilje.

– En byarena med pengene på plass

18.02.2020

En byarena i Bergen sentrum kan stå ferdig om fem år. Det handler ikke om penger, men om politisk vilje.

– Vi er veldig glade for at byrådet i sin politiske plattform har forpliktet seg til å arbeide for en byarena på Nygårdstangen. Bergen Næringsråd støtter helhjertet opp om alle nye kulturscener, men en byarena i Bergen sentrum er den eneste hvor pengene er på plass, sa Espen Børhaug i en paneldebatt på Kulturbykonferansen 2020.

Han leder Bergen Næringsråds referansegruppe for byarena, som gjennom en årrekke har kjempet for å få på plass en byarena i Bergen sentrum. Det kan bli en arena for store arrangementer med en publikumskapasitet på mer enn 12000 mennesker.

Olav Thon Eiendom, EGD Property og Rexir lanserte planene om en byarena i sentrum i 2018. Selskapene vil selv finansiere utbyggingen. Bergen kommune må, når byarenaen står ferdig, inngå avtale som leietaker. Planene innebærer at hele eller deler av Bygarasjen rives og at det bygges næringsbygg, inkludert et nytt hotell på Nygårdstangen. En byarena vil komme i konflikt med reguleringsplanen for Nygårdstangen, men byrådet er positiv: «I dialog med initiativtakerne vil byrådet bevare mest mulig av kvalitetene i eksisterende reguleringsplan».

Kulturbykonferansen 2020 samlet mer enn 400 deltakere i Grieghallen denne uken. Det er 20 år siden Bergen, som den første byen i Norge, var europeisk kulturhovedstad. Mange ønsker at Bergen skal få tilbake denne statusen i 2036. Det er et strålende mål, men mange gode kultur- og kapitalkrefter skal finne hverandre de neste 16 årene om det skal nås. Flere arrangementssteder må på plass, og en byarena i Bergen sentrum står i en særstilling.

– Bergen Næringsråd har som et av sine fremste mål å bygge bergensregionen som et attraktivt sted å bo og arbeide. De dyktigste folkene vil bo i en by der de vet at skjer spennende ting. En byarena for store konserter, konferanser og sportsarrangementer vil gi Bergen en helt annen oppmerksomhet enn i dag, sa Børhaug i debatten.

I Bergen Næringsråds referansegruppe for byarena deltar flere av byens konsert- og konferansearrangører. En av dem er Frank Nes, daglig leder i Bergen Live, som står bak Bergenfest og en rekke utendørs storkonserter gjennom årene.
– De største arenaene vi i dag kan tilby internasjonale artister utenom sommeren er bare pinlig og tragisk, sa han i debatten og pekte på den nedsarvede Bergenshallen som et eksempel.
– I det internasjonale konferansemarkedet går Bergen glipp av milliarder så lenge vi ikke har en byarena, fastslo Arve Lindgren, direktør for kongress og arrangement i Visit Bergen.

Espen Børhaug minnet om et tverrpolitisk løfte som ble avlagt i fjorårets valgkamp.
– Samtlige partier som i dag er representert i bystyret, med unntak av Rødt, lovet å arbeide for at en byarena i sentrum får sin byggestart før 2023 (bildet under). Vi vil benytte alle anledninger til å minne dem på dette.