I DEBATT: Fra venstre, moderator Atle Kvamme (Bergen Næringsråd), Tom Georg Indrevik (Øygarden kommune), Siv Høgtun (Askøy kommune) og Thor Haakon Bakke (Bergen kommune)
I DEBATT: Fra venstre, moderator Atle Kvamme (Bergen Næringsråd), Tom Georg Indrevik (Øygarden kommune), Siv Høgtun (Askøy kommune) og Thor Haakon Bakke (Bergen kommune)

Bergensregionen trenger byvekstavtalen

05.02.2020

Byvekstavtalen vil tilfører 13 mrd kroner og bidra til at regionen når nullvekstmålet. Dette er gratis penger vi ikke kan si nei til.

Dette var konklusjonen etter frokostmøtet om Byvekstavtalen som Bergen Næringsråd og Logistikkforeningen arrangerte denne uken.
Fylkesordfører Jon Askeland hadde det klareste budskapet:
- Her får vi «gratis penger» for å nå mål vi uansett har, men da må vi også jobbe tett sammen i regionen.

Fylkesordføreren understreker at gjeldende avtale med Bergen har ført til mindre personbiltrafikk, og stor økning i antall kollektivreisende i byen. Nå må trykket på veisystemene reduseres ytterligere, og personbiltrafikken må ned. Det forutsetter at frekvensen og kapasiteten i kollektivtrafikken går opp, samtidig som reisetiden går ned. Han viste også til at næringstransport er unntatt kutt i trafikken.

Billigere kollektivtilbud, mindre bompenger
Håkon Rasmussen, direktør for mobilitet og kollektiv, informerte om at 55 millioner går til å redusere, 55 millioner til bedre kollektivtilbud, og 50 millioner til å redusere billettprisene. -Vårt forslag er å belønne de som reiser mest gjennom å kutte prisen på periodekort til 750 kr, sier Rasmussen.
Alle kommunene i avtalen forplikter seg å tilrettelegge for arealbruk som reduserer fremtidens biltrafikk og samlet sett bidrar til nullvekstmålet. Dette er kontroversielt i en del av kommunene, og noen kommuner vurderer å si nei.

Hensikten er å vokse, sammen.
- Bergen kommune har allerede godkjent avtalen, og med stort flertall, fortalte byråd Thor Haakon Bakke.
- For Askøys del er det viktig at avtalen ikke innebar økte bompenger, sa ordfører Siv Høgtun. - Vi står i kø i dag over broen, og vi kan ikke belaste Askøy-broen mer enn det vi gjør. Da er det viktig å finne gode muligheter sånn at folk kan bruke kollektiv. Hun var klar på at avtalen muliggjør utbygging av innfallsparkeringer og gang- og sykkelveier som uansett må bygges.

Øygardens ordfører Tom Georg Indrevik la vekt på at avtalen er en arena for kommunene til å enes om løsninger på felles utfordringer.
-Vi må basere debatten mer på fakta og mindre på følelser. Hensikten er å vokse sammen, tenke helhetlig og se forbi uenigheter rundt virkemidler, sa Indrevik.

Med nei fra Alver kan avtalen falle i grus
Per i dag sitter Alver kommune på gjerdet, og per 4. januar er det flertall for et nei der. Ifølge fylkesordfører Askeland vil et slikt scenario medføre at avtalen ryker.
- Da må vi gå en ganske tung vei, og vi må forhandle på nytt med staten, svarer fylkesordføreren. - Nå jobbes det i Alver, så vi skal ikke trekke slutninger. Men, dersom en av kommunene sier nei så har ikke staten en plan B.

Uten byvekstavtalen må fylket, som allerede er presset økonomisk, bruke de pengene som ligger i gjeldende avtale utelukkende i Bergen. Askeland mener at et slikt tilfelle kan øke det politiske konfliktnivået i regionen.

Viktig med samhandling
-Bergensregionen trenger at byvekstavtalen vedtas, sier nærinspolitisk sjef Atle Kvamme i Bergen Næringsråd. – Bergen er motoren i regionen, men er helt avhengig av omlandet for at man sammen kan gi nødvending kraft i næringsutviklingen. Dette er en mulighet at vi står sammen for at regionen kan blir sterkere samtidig som vi blir et utstillingsvindu i bærekraftsarbeidet.

Siv Høgtun, Torbjørn Wilhelmsen, Vegard Kolnes (Bergen Næringsråd), Jon Askeland og Atle Kvamme diskuterer følgene av et Alver-nei.