Bergen Næringsråd 175 år i 2020

21.02.2020

Bergen Næringsråd feirer 175 års jubileum i 2020. Nå skal historien skrives.

I 1995 kom boken «Bedre frem Bergen» ut. Den tok for seg 150 år med næringslivshistorie og samfunnsutvikling. I handelsbyen Bergen har næringslivet til alle tider spilt en betydningsfull rolle, og veien fra tørrfisk til bybane er kanskje kortere enn du tror. Nå, 25 år senere skal det skrives et nytt kapittel om næringslivet, til høsten kommer jubileumsboken "Bergen Næringsråd 1995-2020".

FAKTA BERGEN NÆRINGSRÅD 

- Bergen Næringsråd har alltid vært en pådriver. Helt fra byggingen av Universitetet og Permanenten til VilVite og NCE-klyngene har denne organisasjonen spilt en viktig rolle som bindeledd mellom det offentlige, akademia og næringslivet. Søken etter kunnskap og kompetanse har til alle tider stått sterkt. I de siste 25 årene har vi sett en utvikling der klima og miljø har gått fra å være et moment til å bli en forutsetning for næringslivet. Vi satte FNs bærekraftsmål på agendaen da de kom i 2015, men allerede tiår før dette ble de samme problemstillingene diskutert her i Bergen. Målet har alltid vært å finne mulighetene, særlig når verden endrer seg rundt oss, forteller adm. dir. Marit Warncke.

Forfatter Harald Queseth har bakgrunn fra Bergens Tidende, NRK og Sparebanken Vest og har skrevet en flere bøker. I anledning årskonferansen og stiftelsesdagen skal han nå skrive historien om nærings- og samfunnsutviklingen i Bergen de siste 25 år. Dette skjer i samarbeid med Bodoni-forlegger og forfatter av en rekke historiske bøker om Bergen, Jo Gjerstad. - Ser man tilbake til 1995 så er noe veldig forandret og noe som før, sier Harald Queseth om Bergen Næringsråd. - En åpenbar forandring siden 1995 er at kvinnene nå er med for fullt. På Årskonferansen i 1995 var det få kvinner. Nå utgjør de halvparten. De første hundre årene og vel så det, var foreningen utelukkende styrt av menn.

- Mye er uforandret, ikke bare siden 1995, men helt siden stiftelsen av opphavet, Bergens Haandværkerforening, i 1845. Årsmiddagen er stort sett uendret. Samferdsel er som før blant kampsakene. På 1890-tallet var foreningen forkjemper for å bygge Bergensbanen. I vår tid har Bergen Næringsråd blant annet vært pådriver for Trekantsambandet i Sunnhordland som åpnet i 2001. Foreningen ble det etterhvert også for Bybanen som åpnet i 2010. I dag arbeider næringsrådet for Kyststamveien langs landets viktigste eksportregion. Temaer som kultur og kunnskap har alltid preget foreningen.

- En viktig sak for samfunns- og næringsliv i Bergen har vært Bergensscenariene 2020, «tenketanken» som Bergen Næringsråd med gode samarbeidspartnere dro i gang i 2003. Formålet var å engasjere personer fra blant annet næringsliv, forskningsmiljøene, forvaltning og politikk til diskusjoner om hva som måtte til for å skape det gode og vekstkraftige bysamfunnet. Klimasaken ble etterhvert et hovedtema i Bergensscenariene og er det fortsatt, Bergen Næringsråd går i 2020 langt i å løfte frem FNs bærekraftsmål som rammeverk for fremtidens næringsliv. Det grønne skiftet skaper mange forretningsmuligheter. Bergen har tunge forskningsmiljøer og en rekke bedrifter som er sentrale i skjæringsfeltet mellom klima og energi, konstaterer Queseth.

Forfatter Harald Queseth legger også til at det i boken også blir plass til muntre innslag og selvironi. Han oppfordrer medlemmer og andre som måtte ha gode historier eller andre innspill til å ta kontakt på firmapost@bergen-chamber.no