Nye praktikanter: Tina Totland Jenssen og Welat Akman Westrheim.
Nye praktikanter: Tina Totland Jenssen og Welat Akman Westrheim.

Velkommen til våre nye praktikanter!

16.01.2020

Denne våren er det Welat Akman Westrheim og Tina Totland Jenssen som skal ha praksis hos oss i Bergen Næringsråd. 

Bergen Næringsråd har i samarbeid med Universitetet i Bergen hatt praktikanter fra Sammenliknende Politikk siden 2008. Her får praktikantene anvendt kunnskap de har tilegnet seg gjennom studier, og samtidig få erfaringer fra arbeidslivet.

- I søknadsprosessen hadde jeg et ønske om å jobbe i en medlemsbasert organisasjon. Muligheten for utplassering hos Bergen Næringsråd ble derfor et åpenbart valg og noe jeg virkelig ønsket, ikke minst fordi de jobber i skjæringspunktet mellom politikk, medlemsdialog og ulike former for rådgivning. Som student har jeg vært aktivt engasjert i studentmedia gjennom fakultetsmagasinet Samviten. Jeg er svært motivert til å starte hos Bergen Næringsråd, både gjennom faglig kompetanse og personlige interesser for politikk, herunder lokale og regionale problemstillinger som opptar næringslivet. Bergen Næringsråd har mange interessante satsninger som er viktige og innovative, og har et interessant, dynamisk og spennende arbeidsmiljø, sier Welat.

- Bergen Næringsråd har mange varierte og spennende arbeidsoppgaver som jeg gleder meg til å få ta del i. Jeg likte spesielt godt fokuset de har på bærekraft. Ved siden av studiene er jeg engasjert i SAIH som nestleder, og har fått kjennskap til hvordan frivillige organisasjoner fungerer. Det blir interessant å se dynamikken i næringslivet på nært hold. Ved å være praktikant her håper jeg at jeg får en bedre forståelse av hvilke jobbmuligheter vi har i Bergen, og hvordan jeg kan bruke kunnskapen fra studiet i praksis, sier Tina. Hun ser for seg at hun virkelig får utfordret seg selv hos Bergen Næringsråd, og at semesteret blir veldig lærerikt, annerledes og gøy!

Praktikantene skal gjennom oppholdet bidra med daglige oppgaver og hjelpe til ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt skrive en rapport om et prosjekt i samarbeid med utvalgte ressursgrupper i Bergen Næringsråd.