Fra venstre: investeringsdirektør i Nordea Asset Management Robert Næss og rektor ved NHH Øystein Thøgersen.
Fra venstre: investeringsdirektør i Nordea Asset Management Robert Næss og rektor ved NHH Øystein Thøgersen.

Stabile finansielle utsikter

10.01.2020

Til tross for frykt for konsekvensene av handelskrig, Brexit og politisk uro, er det ingen store svarte skyer på himmelen for 2020. Ekspertene tror at moderat vekst fortsatt vil prege utviklingen både globalt og i Norge.

Dette var konklusjonene til rektor Øystein Thøgersen ved NHH og investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Asset Management. De tegnet begge et bilde av stabilitet til tross for at mange usikre faktorer som kan påvirke utviklingen.

Synkende arbeidsledighet og lave renter skaper grobunn for fortsatt vekst. Veksttakten i verdensøkonomien er fortsatt god. Aksjemarkedene har utviklet seg positivt i 2019 til tross for noe volatilitet rundt sommeren, og ved inngangen til 2020 er det få tegn til at noe skal bremse denne utviklingen.

Handelskrig og politisk uro har foreløpig ikke påvirket den finansielle stabiliteten i særlig grad, og finansmarkedene ser ut til å ha tilpasset seg usikkerheten. På sikt vil klimarisiko og omstilling til et lavutslippssamfunn kunne påvirke både makrobildet og aksjemarkedene. Robert Næss viste til at mange grønne selskaper allerede gjør det svært bra på børs, mens Øystein Thøgersen påpekte at finansbransjen vil være en driver i en grønn omstilling gjennom å allokere kapitalstrømmene i den retning over tid.

Se Øystein Thøgersens presentasjon her.
Se Robert Næss’ presentasjon her.

Arne Troye vant tippekonkurransen
Arne Troye fra Holbergfondene var den som lykkes best med å forutse utviklingen i 2019 og ble dermed vinner av DNBs tippekonkurranse. På de neste plassene fulgte Ståle Bårdsen fra Nordea og Arne Konglevoll fra Sparebank 1 SR-Bank.

Her er QR-kode for å delta i årets konkurranse og fasiten for fjorårets spørsmål.