Barbara Salopek kommer opprinnelig fra Kroatia, er utdannet siviløkonom fra NHH og er gründer og daglig leder i Vinco Consulting. Hun har Aslak Sverdrup som mentor.
Barbara Salopek kommer opprinnelig fra Kroatia, er utdannet siviløkonom fra NHH og er gründer og daglig leder i Vinco Consulting. Hun har Aslak Sverdrup som mentor.

- Et strategisk viktig prosjekt for integrering

24.01.2020

 I et felles løft fra næringsliv og det offentlige skal innvandrertalenter på Vestlandet nå nye høyder. Et strategisk viktig prosjekt, sier Aslak Sverdrup, styreleder i Bergen Næringsråd og mentor.

Toppledelse fra Bergen kommune, NAV Vestland og Vestland fylkeskommune holdt innlegg om sine visjoner for mangfold under midtveissamling i mentorprogrammet Bergen Opportunity forrige uke.

- Det er dessverre fortsatt slik at jeg møter få med innvandrerbakgrunn på ledende nivåer i min jobb og vi ser blant annet at innvandrere er overrepresentert i manuelle yrker med lave eller ingen krav til utdanning, sa Tommy Johansen, kommunaldirektør i Byrådsavdeling for arbeids, sosial og bolig i Bergen kommune.

I kommunens HR-plan for det neste tiåret legges det vekt på inkludering og fremtidsrettede tjenester som er tilpasset brukerbehovene. Kommunen har i dag 50.000 innbyggere med innvandrerbakgrunn.

Innovasjon og verdiskaping

 Barbara Salopek er deltager i mentorprogrammet og har mange års erfaring med å veilede oppstartselskaper i Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS) og nå med eget foretak, Vinco.

- Innvandring gir ny kompetanse og nye perspektiver. Et mangfold av meninger og kompetanse stimulerer til innovasjon, og er viktig for at vi skal løse fremtidens utfordringer. Bedrifter bør være opptatt av mangfold fordi det henger sammen med lønnsomhet, sier Salopek og viser til en Bloomberg-analyse.

Analysen viser at hedgefond med minoriteter eller kvinner i ledelse hadde 6.6% avkastning de siste tre årene sammenlignet med  3.9% avkastning i andre hedgefond (1)

- Større mangfold skal styrke vår konkurransekraft og innovasjonsevne i både privat og offentlig sektor, samt bidra til at Bergen er en attraktiv og åpen by. Derfor løfter vi nå frem flere talenter og rollemodeller med flerkulturell bakgrunn, sier Marit Warncke, adm. dir. i Bergen Næringsråd.

Ikke bærekraftig

- Det er godt å se så mange av mine kolleger både som mentorer og menteer i Bergen Opportunity. Det er viktig at vi går foran som et godt eksempel, innledet Anne Kverneland Bogsnes, direktør i NAV Vestland.

Tall fra NAV Vestland viser at 1 av 5 står utenfor arbeidslivet. Bedriftene er optimistiske for videre vekst i 2020, men utenforskap kombinert med en aldrende befolkning truer velferdsstatens bærekraft i det kommende tiåret.

Med den nye regionreformen har Vestland fylkeskommune fått overført de regionale integreringsoppgavene til IMDi Vest, og blir en sentral aktør i integreringsarbeidet fremover.

- Vi vet at vi har en lang vei å gå når det kommer til å skape et mer inkluderende og mangfoldig næringsliv. Vi vet at diskriminering finner sted. Vi vet at næringslivet går glipp av svært viktige ressurser, sa Mette Nora Sætre, seksjonssjef i Vestland fylkeskommune.

Bergen Opportunity er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, Bergen kommune, NAV Vestland, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Vestland fylkeskommune.

Iver N.  Belle-Ramos
Iver N. Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 476 82 011