Veslemøy Tvedt Fredriksen, administrerende direktør i Eiendomsmegler Vest.
Veslemøy Tvedt Fredriksen, administrerende direktør i Eiendomsmegler Vest.

– Bygger ikke det familiene vil ha

16.01.2020

I Bergen bygges det boliger som barnefamiliene ikke vil ha. Nye dele- og sambruksløsninger kan være en del av løsningen.

Dette kom frem i en fersk boligundersøkelse som Eiendomsmegler Vest presenterte for mer enn 300 deltakere på Bergenskonferansen.
– Syv av ti nye boliger i Bergen er leiligheter, men færre enn 20 prosent av barnefamiliene ville valgt leilighet om de skulle kjøpt ny bolig i dag. Tilbudet i dagens marked svarer ikke på denne gruppens behov, sier Veslemøy Tvedt Fredriksen, administrerende direktør i Eiendomsmegler Vest. 

Syv av ti nye boliger som bygges i Bergen er leiligheter. Resten består i hovedsak av rekkehus og tomannsboliger. Eneboliger er den boligtypen det bygges minst av. De 600 spurte i undersøkelsen er delt på midten i synet på leiligheter. Men barnefamiliene skiller seg altså markert ut.
Det er flere årsaker til at barnefamiliene ikke ønsker å bo i leiligheter.
– Plass er en utfordring for familier i leilighet, men et slående resultat i vår undersøkelse er at plass faktisk ikke er det de er mest opptatt av. Det de savner aller mest, er flere møteplasser for barn og unge. Også tryggere nabolag og bedre naboskap scorer høyt, forklarer Tvedt Fredriksen.
– Nye delingsløsninger i fremtidens boliger kan være et godt svar for å få flere barnefamilier til å velge leilighet sentralt i Bergen.

Delingsløsninger var ett av flere tema som ble presentert på Bergenskonferansen. Byarkitekten står bak prosjektet Bopilot, i samarbeid med Haltenbanken og Vill urbanisme. Målet er å bygge boliger som også tilbyr nye samhandlingsarenaer for beboerne. Plasseringen er det ingenting å si på: Grønneviken ved Store Lungegårdsvann.
– Vi har eksempler på delingsløsninger i Bergen som vi vet er svært attraktive, sier Anne-Kathrine Torvund i Haltenbanken.

Bergenskonferansen ble arrangert for syvende gang av Bergen Næringsråd, Eiendomsmegler Vest, PwC, OBOS og Opus.

Også i år var det satt av tid til politisk debatt om aktuelle spørsmål. Et gjennomgående tema var involvering av barn og unge i planleggingen av små og store prosjekter.
– Det er viktig å lytte til barn og unge og gi dem reell innflytelse. Så kan det også tenkes at det vil gi utbyggere en konkurransefordel å gjøre nettopp dette, sier Teresa Lindholm, etnolog og spesialist på sosial bærekraft hos White Arkitekter i Stockholm.

Hør Veslemøy Fredriksen utdype undersøkelsen og byrådsleder Roger Valhammers respons i videoen under.