– Alle elsker laks, men ingen liker lakseoppdrettere, mener Per Grieg jr. Det vil styrelederen i Grieg Seafood gjøre noe med. Foto: Magne Langåker
– Alle elsker laks, men ingen liker lakseoppdrettere, mener Per Grieg jr. Det vil styrelederen i Grieg Seafood gjøre noe med. Foto: Magne Langåker

– Alle elsker laks, men ingen liker lakseoppdrettere

22.01.2020

AqKva flyttet frå Stord til Bergen for tre år siden. Med nær 600 deltakere er AqKva den overlegent største havbrukskonferansen i Norge.

AqKva-konferansens fremste fortrinn er at den samler et stort antall havbruksbedrifter – fra styrerommet til merdkanten. Programmet preges av faglig tyngde og relevans for en hel næring.
Flere av Bergen Næringsråds medlemsbedrifter og -organisasjoner var godt representert på scenen. Per Grieg jr, styreleder i Grieg Seafood, påpekte i sin innledning at havbruksnæringen må ta innover seg at den har et omdømmeproblem.
– Alle elsker laks, men ingen liker lakseoppdrettere. Det må vi rett og slett gjøre noe med. Vi må forstå at vi har et ansvar, en samfunnskontrakt, en «licence to operate». Og næringen må tale med én tydelig stemme om miljøansvar.

Det vil hjelpe om næringen får tydeligere frem hvor mye den betyr for norske lokalsamfunn.
– Eksportverdien av norsk sjømat passerte i fjor 100 milliarder kroner. Men verdiskapingen i Norge, særlig gjennom kjøp av varer og tjenester, utgjør det dobbelte, sa Per Grieg jr.

Havforskningsdirektør Sissel Rogne mente at alle gode krefter – forskning, næring og forvaltning – må bidra i en dugnad som gir en mer bærekraftig norsk havbruksnæring. Havforskningsinstituttet har, på oppdrag fra Fiskeridepartementet, presentert noen tanker rundt en endret lokalitetsstruktur for oppdrettsselskapene i Produksjonsområde 3, som dekker store deler av Hordaland.
Dette henger godt sammen med et forslag om et pilotprosjekt for havbruksforvaltningen, som Bergen Næringsråd har tatt initiativet til og presentert for Fiskeridepartementet.
– Den kunnskapen vi har om hav- og fjordsystemene er avgjørende for gode svar, sa Sissel Rogne.

Havforskningsdirektør Sissel Rogne inviterer til dugnad for en mer bærekraftig norsk havbruksnæring.

Havforskningsdirektør Sissel Rogne inviterer til dugnad for en mer bærekraftig norsk havbruksnæring. Foto: Magne Langåker


AqKva ga også plass til ti studenter, som fikk presentere sine oppgaver. Brede Fannemel, som følger det integrerte masterprogrammet i havbruk og sjømat ved Universitetet i Bergen, vant førstepremien.

AqKva er avsluttet, og nå er det mindre enn fire måneder til premieren for det neste, store sjømatevenementet i Bergensregionen – HavExpo. Den helt nye havbruks- og fiskerimessen tar sikte på å bli en nasjonal aktør, slik AqKva for lengst har blitt.