Hvor bærekraftige er vi egentlig i regionen vår?

11.12.2019

-Det har skjedd mer på bærekraft de siste 10 månedene enn de siste 10 årene, sa næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd, Atle Kvamme. Samtidig er vi helt i starten av arbeidet med bærekraft, og det viser i resultatene som PwC kunne presentere på frokostmøtet i dag.

Gjennom undersøkelser blant Norges 100 største selskaper, Vestlandets 50 største og en egen medlemsundersøkelse hos Bergen Næringsråd har PwC tatt temperaturen på bærekraftarbeidet til bedrifter i regionen vår.

Mye snakk, lite handling
Selv om det har økt kraftig de siste årene, er det fortsatt bare 44% av de 50 største Vestlandsselskapene som har prioritert blant de 17 bærekraftmålene. Av disse er det også kun 44% som setter seg tallbaserte og målbare mål på hva de ønsker å oppnå. Her er det med andre ord et stort potensial for forbedring. Videre er det kun 52% som rapporterer tallfestet på sine klimautslipp og 22% som har tallfestede mål for å redusere sine utslipp. I en verden hvor Greta Thunberg og ungdommen klimabrøler, og næringslivet må lede an er ikke dette godt nok.

Våre bedrifter er i gang
I undersøkelsen blant medlemmene våre er over 50% helt og delvis enige i påstanden om at man har en tydelig og kommuniserbar strategi som setter retning for arbeidet med bærekraft, og hele 71% i påstanden om at man har fokus på bærekraft i eierstyring og selskapsledelse. -Dette er svært bra, og viser at man er i gang med arbeidet, sier Atle Kvamme. 

Hvor ligger utfordringen?
Det er lite uenighet om at bærekraft er viktig, så hvorfor blir det lite handling? Undersøkelsene viser at 34% synes det er vanskelig å finne gode måter å måle bærekrafttiltak. Videre mener 33% at det ikke gir konkurransefortrinn og 32% at kundene ikke etterspør bærekraftige løsninger. -Mange snakker om bærekraft, men de store aktørene er ikke villig til å betale for det, ble sagt fra salen til mange nikkende hoder.

Samtidig tror flertallet av medlemsbedriftene til Bergen Næringsråd at økt fokus på bærekraft vil gi dem; økt innovasjon og kvalitet, forbedret rekruttering, kultur og motivasjon, økt tillit og samarbeid, samt skape vekst og nye inntektskilder. Man virker enige om hvor vi skal, men vi har mye arbeid å gjøre i regionen for å komme dit.

Så hvordan kommer man i gang med arbeidet? -Finn ut hva bærekraft betyr for bedriften, hvor man kan utgjøre en forskjell, og gjør en vesentlighetsanalyse. Det er en god start, ifølge John Wikström, leder av bærekraftsenheten i PwC Bergen.

Cannot implicitly convert type 'Umbraco.Core.Dynamics.DynamicNull' to 'Umbraco.Core.Models.IPublishedContent'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)