HUSKESTUE: Nancy Jøssang tegner og forklarer, mens Gry Miriam Olsen (fra venstre), Atle Kvamme, Ole H. Kleppe, Jan Valeur, Per-Atle Ådland og Øystein Skaar følger spent med.
HUSKESTUE: Nancy Jøssang tegner og forklarer, mens Gry Miriam Olsen (fra venstre), Atle Kvamme, Ole H. Kleppe, Jan Valeur, Per-Atle Ådland og Øystein Skaar følger spent med.

Hodekok og huskestue

05.12.2019

To av ressursgruppene våre legger hodene i bløt for å skape en grønnere, smartere og bærekraftig by. Målet er å ha en konkret plan før sommeren.

Brainstorming, hjernedugnad, hodekok. Det ble en tur ut av boksen da Ressursgruppe Byutvikling og Ressursgruppe Transport møttes denne uken. Vertskap var Innolab i Bergen kommune, og Kjersti Haukeland Eiken presenterte klare rammer for verkstedet:

• Hva skal til for å styrke Bergen, bli en modigere, smidigere og mer strømlinjeformet by?

• Hvilke muligheter ligger i ulike typer infrastruktur, i mobilitet og i nybygging samt i omforming av dagens strukturer?

Etter tre hektiske timer hos InnoLab er jobben påbegynt, men slett ikke fullført. Private eiendomsutviklere, transportører, strategiske konsulenter og arkitekter har ulike innfallsvinkler. Det er full enighet om at byregionens utvikling må være bærekraftig, men bærekraft må gjøres lønnsomt. Det er også konsensus bak ønsket om at Bergen skal være en attraktiv by, slik at unge, dyktige mennesker ønsker å bo og arbeide her. Men hva vil vi egentlig med byen vår? Hva er vårt felles mål for byen?

– Det er forbausende vanskelig å bli enig om dette. Det er mange hensyn som skal veies mot hverandre, og det finnes ulike svar på ulike nivåer. Men det er utvilsomt spennende å møtes på denne måten. Vi vil gjerne arbeide videre og fullføre prosessen, sier Jorunn Nerheim, leder i Ressursgruppe Byutvikling.

Ressursgruppene er Bergen Næringsråds ekspertutvalg. Transportgruppen har engasjert seg sterkt i kampen for bedre infrastruktur og kollektiv- og godstrafikk. Ressursgruppe Byutvikling har vært særlig opptatt av rammevilkår for nye boliger og arbeidsplasser. Det omfatter også kampen for en mer effektiv og forutsigbar saksbehandling i Bergen kommune.
– De representerer regionens fremste ekspertise på sine felt. Felles for medlemmene i disse ressursgruppene er ønsket om å løfte og utvikle Bergen til å bli en bedre by for innbyggerne og næringslivet og få til en sømløs og moderne by. Da synes vi det er spennende å samles, slik at vi kan utfordre hverandre, sier Atle Kvamme, næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd.

De to ressursgruppene skal jobbe videre med ideene. Planen er å presentere en konkret plan før sommeren.