Etablerer kraftfull energigruppe

09.12.2019

Bergen Næringsråd slår sammen ressursgruppene Fornybar og Energi til én gruppe. Målet er å bruke kompetansen i hele energibransjen til å skape nye arbeidsplasser.

Medlemmene i gruppen har gjennomført en kreativ hjernedugnad i Innolab hos Bergen kommune. Problemstillingen var hvordan styrker vi energiregionen Bergen og bidrar til samhandling, grønn omstilling og økt verdiskapning.

Den nye gruppen skal møtes jevnlig for å sette en strategi med tydelig fokus.

- Kompetanseoverføringen fra olje og gass til fornybar blir stadig viktigere. Bransjen er verdensledende på en rekke områder og dette må vi greie å overføre til fremtidens energiløsninger. Da må bransjen, forskning og politikken tenke stort og satse sammen, sier Cecilie Sælen, fagleder i konsulentselskapet Ridge.

Største sektoren
Innspill fra hele energibransjen er avgjørende for at Bergen Næringsråd til enhver tid jobber med de rette sakene og problemstillingene.

- Vi har sentrale bransjeaktører som BKK, Equinor og Aker Solutions med i ressursgruppen sammen med små og mellomstore bedrifter og FoU-miljøene. Medlemmene er blant regionens fremste eksperter på energi og til sammen har de betydelig innflytelse om verdiskapningen i landet vårt, sier Johannes Magnus, næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd.

Energi er den største sektoren i bergensregionen der den sysselsetter opptil 30 000 personer og skaper verdier for nesten 200 milliarder kroner årlig.

Johannes  Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 902 67 083