En svært stolt og fornøyd adm. direktør Tor Instanes i GC Rieber Eiendom tok i mot prisen av utviklingsminister Dag Inge Ulstein, adm. direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke og adm. direktør i Fana Sparebank Lisbet Nærø under årsmiddagen til Bergen Næringsråd fredag kveld.
En svært stolt og fornøyd adm. direktør Tor Instanes i GC Rieber Eiendom tok i mot prisen av utviklingsminister Dag Inge Ulstein, adm. direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke og adm. direktør i Fana Sparebank Lisbet Nærø under årsmiddagen til Bergen Næringsråd fredag kveld.

Vinner av «Bærekraftsprisen» 2019 er GC Rieber Eiendom

16.11.2019

Årets vinner har klart å gjøre en forskjell, klart å sette bærekraft på agendaen, samtidig som de er åpne om hvor det er behov for forbedringer. Vinneren er en stor inspirasjon for andre virksomheter, mener juryen.

-Vi er svært takknemlige, og ydmyk, over å motta Bærekraftsprisen. Vi har fortsatt store oppgaver foran oss om FNs bærekraftsmål skal nås. Langsiktighet og bærekraft ligger i GC Riebers og våre medarbeideres DNA. For oss handler bærekraft om å gjennomføre - hver dag. Det handler om å se muligheter i å kombinere business, miljø og sosial bærekraft. Bærekraftsprisen inspirerer oss til videre arbeid, sier adm. direktør Tor Instanes i GC Rieber Eiendom om pristildelingen.

Tidligere vinnere er Grieg Gruppen (2018) og Sir David Attenborough (Ærespris 2018).  Les om prisen her 

Juryens begrunnelse «Bærekraftsprisen»:

"Årets vinner er en del av et 140 år gammelt konsern som siden 2010 vært medlem av UN Global Compact, og har årlig rapportert sin framgang innen miljø, menneskerettigheter og antikorrupsjon til FN. Vinneren er et selskap som har identifisert hvilke av FN’s bærekraftsmål de har størst mulighet å bidra på, men likevel viser en bred og helhetlig tilnærming til alle de 17 målene.

Vinneren har et særlig fokus på bærekraftsmål nr 9 - «Innovasjon og infrastruktur» og nr 11 - «Bærekraftige byer og samfunn». De siste 10 årene har vinneren utviklet flere områder i Bergen på en bærekraftig måte, med gode løsninger for bygg, byrom og hele bydeler. De viser hvordan private eiendomsutviklere- og utbyggere kan og må være med på å skape en grønn og fremtidsrettet by.

Kildesortering, avfallssug, sjøvannskjøling, solceller og fellesopplegg for bruk av el-bil- og sykkel er eksempler på dette. I tillegg arbeider de kontinuerlig med miljøklassifisering av eksisterende bygg.

Juryen ønsker særlig å trekke frem Handelshøyskolen BI på Marineholmen og DNB-byggene i Solheimsviken som eksempler på god infrastruktur. Det høyteknologiske næringsbygget «Skipet» som åpner i november 2020 er Bergens første og største næringsbygg i massivtre. Her viser vinneren banebrytende innovasjon, nytenking og stor vilje til å spille på lag med fremtiden med et bevisst forhold til å aktivt begrense eget Co2-avtrykk. Ved å være først ute med nye måter å gjøre ting på tar selskapet en risiko, samtidig som en baner vei for øvrig næringsliv gjennom å dele sine erfaringer.

Juryen mener årets vinner har klart å gjøre en forskjell, klart å sette bærekraft på agendaen, samtidig som de er åpne om hvor det er behov for forbedringer. Vinneren er en del av et stort konsern til etterlevelse og inspirasjon.

Vinneren er GC Rieber Eiendom."

Bergen Næringsråd gratulerer!