Til Kjell Mobergs minne

19.11.2019

Det er med sorg vi har mottatt melding om Kjell Mobergs bortgang.


Kjell Moberg har hatt en lang og viktig og synlig rolle i Handelsbyen Bergen.

Har var en meget dyktig og ledende representant for skokjøpmennene i Bergen og nasjonalt.

Han fikk stor tillit i bransjens organisasjoner og i handelsmiljøet i Bergen, og ble derfor også valgt til styreleder i Bergens Handelsforening 1981-83.

 

Kjell Moberg møtte oss alltid med stor entusiasme.

Og ingen kunne si nei, når han ba om støtte til ulike prosjekter, bl.a til utviklingen av Logen.

 

Og da han lot seg velge til Bystyret i Bergen, var han ikke sen med å etablere «NÆRINGSLIVETS LYTTEPOST», der han hver tirsdag satt i Klubben for å høre på innspill fra næringslivet!

Vi er Kjell Moberg takk skyldig for hans innsats til Fellesskapets Beste.

 

Vi lyser fred over Kjell Mobergs minne.


 

på vegne av Bergen Næringsråd

Marit Warncke                                                             Helge S. Dyrnes

Adm.direktør                                                               forhenværende adm.direktør