Stem frem «Folkets pris»

06.11.2019

Nå kan du være med å avgjøre hvem av de fire finalistene som skal motta «Folkets pris for FNs bærekraftsmål» og 100.000,- kr til sin organisasjon. Prisvinneren kåres under årets nattevandring 16. november. Du kan stemme frem til 15. november kl 12.00. 

Gi din stemme her!

Hensikten med prisen er å løfte frem frivillige lag, organisasjoner, prosjekter og enkeltpersoner som gjør Bergen til en bedre by å bo i, og som kan vise til arbeid knyttet til ett eller flere av bærekraftsmålene. Den nominerte må være en frivillig organisasjon eller forening, ha tilhørighet i Bergensregionen, vise til aktivt arbeid tilknyttet ett eller flere bærekraftsmål og være en inspirasjon for andre organisasjoner/foreninger. 

Prisvinneren vil motta 100.000,- fra Fana Sparebanks gavefond til sin organisasjon, i tillegg til en skulptur i marmor og glass, laget av billedhugger Arne Mæland. Skulpturen symboliserer «Den blå planeten» med en smeltende iskalott i nord.

Prisen ble lansert tidligere i høst og svært mange gode kandidater har blitt nominert. Juryen har valgt ut fire finalister.

De nominerte er:

Bergen Røde Kors Ungdom

Bergen Røde Kors Ungdom har som motto å «Gi plass til ungdommen». Ildsjelen Camilla Skjærdal fra Fana har i over seks år vært tungt engasjert i Røde Kors sitt arbeid med unge i sårbare livssituasjoner. Arbeidet har inkludert aktivitetstilbud for unge som rammes av selvmordstanker, vedvarende lavinntekt, psykiske utfordringer, behov for integrering og de som står i fare for å falle utenfor skole eller jobb.

Papillon

Gjennom en årrekke med frivillighet har Papillon bistått unge kvinner med flerkulturell bakgrunn, og blitt en møteplass for disse jentene i Bergen. Det har bidratt til å løfte frem nye, spennende stemmer i den offentlige debatten. I tillegg er Papillon kanskje Norges viktigste tiltak for å sette fokus på og forhindre forekomsten av negativ sosial kontroll. Papillon har blitt et nasjonalt fyrtårn for inkludering ved å styrke en utsatt gruppe i samfunnet.

Bærekraftige Liv

Et spennende initiativ for nabolag og bydeler med opprinnelse på Landås. Målet er å skape en møteplass der bærekraft og inkludering er i hovedfokus. Alle aktivitetene har som formål å redusere det økologiske fotavtrykket og samtidig føre til økt livskvalitet. Initiativet er i ferd med å spre seg til flere bydeler og skaper samhold og trivsel lokalt.

Matsentralen

Matsentralen Bergen er en ideell forening som omfordeler mat fra industrien til de i samfunnet som trenger en håndsrekning i hverdagen. 2018 omfordelte Matsentralen Bergen vel 400 tonn mat, det tilsvarer 800 000 måltider eller en besparelse av 1,2 mill tonn CO2 ekvivalenter.

Hos Matsentralen Bergen er det mer enn 50 veldedige organisasjoner som henter mat. Organisasjonene kommer fra en rekke kommuner i Hordaland fylke og brukergruppene mange, her finnes tiltak som retter seg mot flyktninger, småbarnsfamilier, psykisk syke, rusmisbrukere og generelt fattige i samfunnet.

_____________________________________________________

Bærebjelkene i samfunnet
Lokalt, frivillig engasjement er blant de viktigste bærebjelkene i samfunnet vårt. Å inkludere skaper varme, å bli sett skaper inspirasjon. Ivaretakelse kan føre til mestring og samhold kan løfte frem de svake. Menneskerettighetsbyen Bergen er en by med fokus på tilretteleggelse, deltakelse, likestilling og frihet.

- Når vi ser hvor urolig verden har blitt er samhold og samarbeid noe av det viktigste vi som enkeltpersoner kan jobbe for. Vi trenger dette mer enn noensinne, sier adm. dir i Bergen Næringsråd, Marit Warncke.

- Vi ønsker å løfte frem og synliggjøre lokalt engasjement i samfunnet vårt, og rette fokus på FNs bærekraftsmål. Mål nr 17. - «Samarbeid for å nå målene» står sentralt i vårt arbeid. Det å dele kunnskap om bærekraftsmålene er en av hovedgrunnene til at vi arrangerer nattevandringen, sier Lisbet Nærø, administrerende direktør i Fana Sparebank.

 

Om nattevandringen: Med hodelykter går vi fra Fløyen stasjon og opp svingene til Skansen brannstasjon. Vi får oppleve vakre lysinstallasjoner, aktiviteter for store og små, underholdning og magisk stemning under åpen himmel. Kvelden avsluttes med konsert i sentrum. Arrangementet er for hele familien.

 

Juryen:

Nils Magne Fjereide (juryleder), Styreleder, Fana Sparebank
Bjørn Haugland, Adm. direktør, Skift
Marit Warncke, Adm. direktør, Bergen Næringsråd
Sveinung Jørgensen, Førsteamanuensis, Norges Handelshøyskole
Lars Jacob Tynes Pedersen, Førsteamanuensis, Norges Handelshøyskole
Lisbet K. Nærø, Adm. direktør, Fana Sparebank
Maria Selsås Fjogstad, student og leder, NHHS Green

Jurysekretærer: Vemund Grindskar, Fana Sparebank og Ole-Reinert Berg Olsen, Bergen Næringsråd.