To stolte mottakere av Hederstegnet. Helt til venstre Johannes Neteland, helt til høyre Per Johan Helland
To stolte mottakere av Hederstegnet. Helt til venstre Johannes Neteland, helt til høyre Per Johan Helland

Per Johan Helland og Johannes Neteland tildelt Hederstegnet

15.11.2019

Hederstegnet er Bergen Næringsråds høyeste utmerkelse. For å motta hederstegnet må en av våre tillitsvalgte ha nedlagt en arbeidsinnsats langt utover det vi kan forvente.

Det legges også vekt på at vedkommende har utøvet et engasjement utover Bergen Næringsråds tillitsvalgtes organer - til fellesskapets beste. 

Det er styret som beslutter tildeling - ikke etter faste kriterier, men etter en totalvurdering. Styret har i år pekt ut to personer som har vist et langvarig og bredt engasjement. De har gjennom mange år gitt av sin tid, brukt sin kompetanse og tatt ansvar på vegne av felleskapet.

Adm. dir Marit Warncke og styreleder Aslak Sverdrup leste følgende begrunnelse for tildelingen av Hederstegnet: 

Byggmester Per Johan Helland har sittet i Bergen Næringsråds styre i seks år, han har vært styremedlem i bygget vårt Veiten 3, og han har vært styremedlem i Understøttelseskassen i tolv år.

Per er en fantastisk representant for håndverksfagene og den organisasjonen som ligger til grunn for at vi i dag feirer vår 174 stiftelsesdag. At du som styremedlem og toastmaster på en av årsmiddagene valgte å overraske oss alle ved å synge alle introduksjonene til talene, er av de mest modige og uforglemmelige ting jeg husker fra den gangen toastmasterrollen gikk på omgang blant styremedlemmene. 

Per du har engasjert deg både i Bygningsgruppen vår og hatt en hel rekke verv i organisasjoner knyttet til byggfagene. Du har alltid vært en bunnsolid representant for de stolte tradisjonene som er en viktig del av historien og arven vår. Og det er helt fortjent at du i den anledning tidligere er utnevnt til Æresmedlem i Bergen Byggmesterlaug.

Administrerende direktør Johannes Neteland har sittet i Bergen Næringsråds styre i sju år, to år som nestleder og de to siste som leder. Han har senere engasjert seg i andre tilstøtende styrer, og sitter i dag i styret i Understøttelseskassen, i Bergen Næringsråds fellesfond for utdanning og i Bergen Næringsråds fellesfond for sosiale formål. I de to sistnevnte er han fortsatt styreleder.

Johannes, du var min andre styreleder, og det var trolig i din travleste periode som administrerende direktør i TTS. I din virketid hadde du antagelig langt flere døgn i luften og på reiser i Kina enn du hadde her hjemme i Bergen. men like fullt tilpasset du kalenderen slik at du faktisk klarte å stille på hvert eneste styremøte – men også andre viktige møter og arrangementer i foreningen. Og du var alltid svært godt forberedt.

Med all din internasjonale erfaring, og kunnskap fra den den store virksomheten i Kina var du, og er fortsatt, en uvurderlig kilde til kompetanse og nettverk i Kina. Noe du alltid deler raust med oss alle. Vi som deltok på vår forrige delegasjonsreise til Kina i 2013 fikk en helt unik opplevelse, og av alle ting du klarte å organisere fikk vi også servert en unik og nesten surrealistisk opplevelse i Beijing. Da du presterte å organisere og finansiert en oppsetning av selveste Jon Fosse, Nokon Kjem til å Koma. Fremført på Kinesisk med noen av Kinas mest kjente skuespillere 

Johannes, du er en flott representant for det vi trenger enda mer i vårt internasjonaliseringsarbeid. Engasjerte internasjonale bedriftsledere som stiller opp i våre felles arenaer, og deler sin kunnskap, slik at andre også lettere kommer inn i nye markeder.

 

Kjære Per og Johannes. Det er en ære å gi dere Hederstegnet for et langt og viktig engasjement i foreningen. Gratulerer!