DYPT ALVOR: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik besøkte Bergen Næringsråd denne uken. Nær 90 fremmøtte fikk høre om de store mulighetene som ligger i havbrukssektoren. Samtidig ba han oppdrettsselskapene ta problemet med rømt laks på dypeste alvor.
DYPT ALVOR: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik besøkte Bergen Næringsråd denne uken. Nær 90 fremmøtte fikk høre om de store mulighetene som ligger i havbrukssektoren. Samtidig ba han oppdrettsselskapene ta problemet med rømt laks på dypeste alvor.

Lover fargerik julegave

13.11.2019

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik deltok i går på et åpent medlemsmøte i Bergen Næringsråd. Han varsler at alle trafikklysets tre farger tas i bruk når årets julegave til oppdrettsselskapene sendes ut.

Det er ikke nødvendigvis gode nyheter for havbruksselskapene på vestlandskysten.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) var svært tydelig i talen da han viste frem grafen for rømt oppdrettslaks for de nær 90 fremmøtte på Bergen Næringsråds åpne medlemsmøte.
– 2019 tegner til å bli det verste året siden 2011. Nær 300.000 laks har rømt. Dette er ikke akseptabelt, dette er miljøkriminalitet, tordnet statsråden.

Han var noe mildere i tonen da han fortalte om forrige ukes tur til Kina. Det er fortsatt ikke undertegnet en frihandelsavtale, men Nesvik er optimist.
– Vi har hatt 15 forhandlingsrunder. Ting tar tid, men jeg håper vi snart har på plass en avtale.

Det var fritt frem for spørsmål fra salen om fiskerirelaterte temaer, men de aller fleste handlet om lakseoppdrett og fremtiden for denne viktige eksportnæringen.

Det såkalte trafikklyssystemet for havbrukssektoren ble innført for to år siden. Oppdrettsanleggenes påvirkning av lakselus på villaksen er indikatoren som avgjør om det lyser grønt, gult eller rødt. I produksjonsområde 3, som strekker seg fra Karmøy til Sotra, lyser det rødt. Det samme gjelder produksjonsområde 4 fra Nordhordland til Stadt. Så langt har ikke rødfargen fått noen konsekvenser for selskapene. Men når fasiten for 2019 presenteres i adventstiden er det alvor: Om ikke fargen endres, må selskapene finne seg i at antall fisk i merdene reduseres. Det finnes unntaksbestemmelser der akseptabelt lakselusnivå kan dokumenteres, men næringen som helhet må skru ned volumet.

– Alle tre fargene er koblet på, og alle tre fargene gjelder, sa fiskeriministeren.

Harald Tom Nesvik møtte også Bergen Næringsråds Ressursgruppe Marin til en lunsj under sitt bergensbesøk. Han fikk høre korte presentasjoner fra ulike deler av Bergens marine miljø; om innovativ gründervirksomhet, utdanning og forskning, kapitaltilgang og havbruk.
– I sum viser dette at Bergen er Norges marine hovedstad, oppsummerte Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd, uten at statsråden fra Ålesund protesterte.