Bergen Røde Kors Ungdom vant Folkets pris

14.11.2019

Juryen fikk inn et tyvetalls nominasjoner til den aller første «Folkets pris for FNs bærekraftsmål». Prisen er opprettet for å løfte frem og anerkjenne det fantastiske, frivillige engasjementet som finner sted i byen vår. Fire finalister ble utvalgt av juryen, deretter er det folket selv som har stemt opp årets vinner.

Juryens begrunnelse «Folkets pris»:
Folkets evne til å ta vare på hverandre, støtte dem som faller utenfor, trøste dem som er lei seg og hjelpe dem som trenger det er en av bærebjelkene i samfunnet vårt. I en verden der stadig flere unge står i fare for å falle ut av systemet - enten det gjelder arbeid, utdanning eller sosialliv - er det viktigere enn noensinne at vi alle bidrar til at samfunnet vårt er en trygg havn. Et ord fra en fremmed, en klem fra en venn eller en hånd fra en ukjent kan endre et helt liv. Det å ha et sted å gå til, kjenne tilhørighet og oppleve varme fra andre er nødvendig for oss alle.

Vinneren av Folkets pris og som mottar kr 100.000,- fra Fana Sparebank er Bergen Røde Kors Ungdom.

Bergen Røde Kors Ungdom har som motto å «Gi plass til ungdommen». Ildsjelen Camilla Skjærdal fra Fana har i over seks år vært tungt engasjert i Røde Kors sitt arbeid med unge i sårbare livssituasjoner. Arbeidet har inkludert aktivitetstilbud for unge som rammes av selvmordstanker, vedvarende lavinntekt, psykiske utfordringer, behov for integrering og de som står i fare for å falle utenfor skole eller jobb.