Deltagerne i tenketanken Progressio
Deltagerne i tenketanken Progressio

Står sammen for Havbyen

30.10.2019

Toppledergruppen Progressio samler seg for å styrke «Havbyen Bergen».

Det er bred tilslutning fra næringsliv, politikk, akademia, forvaltning og klynger om samarbeidet. Byrådsleder Roger Valhammer grep initiativet fra Progressio og Bergen kommune stiller ressurser til disposisjon for å ta en koordinerende rolle i «Havbyen Bergen».

- Kommunen vil engasjere seg betydelig sterkere enn vi har gjort tidligere. Havet er viktig for oss alle i hele regionen, sa Valhammer.

Styreleder i Bergen Næringsråd, Aslak Sverdrup, er svært tilfreds med den brede tilslutningen fra topplederne i Progressio.

- Alle har gitt et sterkt signal om at vi må finne felles løsninger for å styrke havbyen. Vi må raskt i gang og avklare spørsmål knyttet til organisering, prosess og konsept, sier Sverdrup.

Progressio har tidligere sjøsatt prosjektet Plastsmart. Administrerende direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd er fornøyd med at et nytt og viktig prosjekt løftes frem.

- Progressio har som mål å skape felles forståelse for regionens fremtidige utfordringer og muligheter, der vi samtidig angir en retning og langsiktige mål for regionen vår. Havbyen er et av områdene som Progressio har pekt ut, sier Warncke.