To skritt nærmere byarena i sentrum

05.09.2019

Olav Thon kom til Bergen og fikk politiske løfter om en byarena i sentrum. Nær sagt alle partiene går nå inn for en rask prosess og byggestart snarest mulig.

– Dette er strålende nyheter for alle som ønsker en storstue for konserter, sportsarrangementer og konferanser midt i hjertet av Bergen. Vi håper at arbeidet er i gang i løpet av den kommende valgperioden, sier Espen Børhaug, som leder Bergen Næringsråds referansegruppe for byarena.

Den næringspolitiske valgdebatten som Bergen Næringsråd arrangerte denne uken gir næring til håpet om en snarlig oppstart. Politikerne ble spurt om de vil arbeide for byggestart på en byarena i sentrum den kommende perioden. Alle – unntatt Rødt – svarte positivt på dette.

JA: Alle partiene, bortsett fra Rødt, lovet å arbeide for byggestart på en byarena i sentrum i kommende valgperiode. Bildet er tatt på Bergen Næringsråds næringspolitiske debattmøte denne uken.

Finansiering i orden
Det er ett år siden Olav Thon Eiendom, EGD Property og Rexir lanserte planene om en byarena i Bergen sentrum. Planene innebærer at deler av Bygarasjen rives og at det bygges næringsbygg, inkludert et nytt hotell på Nygårdstangen. Flere har ment at en byarena vil være i strid med reguleringsplanen for Nygårdstangen, vedtatt av bystyret i 2017, men signalene fra byrådet er nå svært positive.

Sist fredag hadde initiativtakerne et møte med byrådet og toppbyråkrater i Bergen kommune. – Vi forplikter oss til en rask reguleringsprosess, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) til BT etter møtet.
Og ikke bare det: Byrådet vil straks se nærmere på eiendomsforhold i det aktuelle området. Bygarasjen er eid av Olav Thon Eiendom, men byarenautbyggerne må få hånd om et større areal, blant annet den såkalte trekanttomten, for at planene skal kunne realiseres.

Finansieringen, forsikrer Olav Thon, er ikke noe problem.

– Møtet var svært positivt for vår del. Vi oppfatter nå at byrådet og et tverrpolitisk flertall i Bergen støtter planene. Derfor går vi videre med våre planer, forteller Tor Fredrik Müller, administrerende direktør i EGD Property.

Saker i media (abb.):
bt.no/Her prøver Thon å overbevise bergenspolitikerne, 
ba.no/Thon motivert til å fortsette med byarena-planene