Grønn enighet i Bergen

03.09.2019

Alle toppkandidatene i Bergen vil jobbe for en blå bybane, implementere bærekraftsmålene og innføre nullutslippssoner i Bergen sentrum. Bybane, bompenger, eiendomsskatt og åpning for private aktører i kommunal sektor skiller partiene.

Valgdebatten i Bergen Næringsråd ble avsluttet med stor enighet i hele partispennet fra Rødt til Fremksrittspartiet. Dermed ligger alt til rette for at det i kommende periode blir innført nullut-slippssoner i Bergen Sentrum, og at det åpnes miljøvennlig passasjerbåttrafikk i indre havn. Enig-het var det også om at antall flerkulturelle i kommunale stillinger øker, og at samtlige partier krever at FNs bærekraftsmål ligger til grunn i videreutvikling av Bergen som by.

Men på andre områder er uenigheten stor. Ikke uventet var det i spørsmål om bompenger og videre utbygging av bybanen at partiene skiller lag. Spørsmålet om bompenger etterlot likevel noe forvirring, da det ikke var enighet mellom kandidatene om hva Regjeringens nye løsnings-forslag for bompenger egentlig innebærer. Hvordan viktige veiprosjekter skal gjennomføres uten bompengefinansiering hadde heller ingen av kandidatene et godt svar på.

Temperatur i salen steg da byrådslederkandidatene Harald Viktor Hove (H) og Roger Valhammer (Ap) barket sammen til duell om private tilbydere i offentlige tjenester.

- Omsorgspolitikk er ikke næringspolitikk, og derfor ønsker vi ikke kommersielle selskaper i hjemmesykepleien. Vi skal ha en innkjøps- og anbudspolitikk med seriøsitet, som gir krav om lærlinger og der arbeidet mot sosial dumping er viktig, sa Valhammer.

- Det viktigste for oss er kvaliteten på tjenestene som blir levert, ikke hvem som leverer dem. For deg er det viktigere å ha et system enn å levere gode tjenester til brukerne, repliserte Ho-ve.

Kommuneplanens arealdel var det også delte meninger om. Bystyret har vedtatt planen, mens Høyre har varslet lovlighetskontroll av vedtaket. Spørsmål om hva Bergen Næringsråd egentlig mener om planen ble reist, og Marit Warncke klargjorde for tilhørerne og debattdeltakerne:

- Vi har vært helt enige i de overordnete tankene bak KPA og de føringene som ligger til grunn. Men det er en altfor detaljert plan. Det er i realiteten en reguleringsplan, ikke en arealplan, sa Warncke.

Selv om det gnistret i enkelte spørsmål var samarbeidsviljen mellom toppkandidatene stor, noe Warncke understreket da hun oppsummerte debatten:

- Jeg må si vi har vært bekymret for dette valget. Aldri tidligere har vi sett et så brokete politisk landskap. Men når jeg har hørt på dere i dag så høres det ut som om vi skal få løst alle sakene vi er opptatt av, sa Warncke.

Les hva som er kandidatenes viktigste toppsak her